กรมขนส่งทางบกแนะ ประชาชนซื้อ-ขายรถมือสอง อย่าโอนลอย เสี่ยงได้รถผิดกฎหมาย

ซื้อ-ขายรถมือสอง

หากต้องการ ซื้อ-ขายรถมือสอง ทางกรมการขนส่งทางบกได้แนะประชาชนให้ดำเนินการโอนรถด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่ง อย่าโอนลอย เสี่ยงได้รถผิดกฎหมาย

       ในปัจจุบันนี้มีการ ซื้อ-ขายรถมือสอง ได้ง่ายมากขึ้น เนื่องมาจากมีหลากหลายช่องทางให้เลือกซื้อขาย ประกอบกับในตลาดการซื้อขายรถมือสองเองก็มีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น พร้อมทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้มีการซื้อ-ขายผ่านแอปพลิเคชัน หรือการลงประกาศซื้อขายรถมือสองผ่านเพจหรือกลุ่มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีก

    1 พ.ย. 2565 – ทางกรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเป็นห่วง จึงได้ออกมาแนะนำกับประชาชนที่ต้องการซื้อขายรถมือสอง สามารถมาโอนด้วยตนเอง พร้อมกับนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่ง เตือนไม่ควรซื้อขายด้วยวิธีการโอนลอยด้วยการเซ็นเอกสารไว้แล้วมาดำเนินการในภายหลัง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจเป็นรถที่ได้มาด้วยวิธีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อปัญหาให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ กรณีอย่างเช่น กรณีผู้ซื้อไม่ดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี  รถเกิดอุบัติเหตุ หรือนำรถไปกระทำผิดกฎหมายซึ่งยังคงปรากฏชื่อเจ้าของรถรายเดิมในระบบทะเบียน สร้างปัญหายุ่งยากให้เจ้าของรถรายเดิม  นอกจากนี้แล้วการไม่นำรถเข้ามาดำเนินการโอนทางทะเบียน ยังทำให้ผู้ซื้อเองไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรถได้โดยสมบูรณ์ว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาหรือไม่อีกด้วย

       ทางด้านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก ยังกล่าวกำชับเพิ่มเติมต่อไปว่า ทั้งด้านผู้ซื้อหรือด้านผู้ขายจำเป็นจะต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของรถก่อนการซื้อ-ขายรถมือสอง ทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบก่อนตัดสินใจ และต้องตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถให้ครบถ้วน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นการซื้อขายที่ถูกต้อง โดยเฉพาะสมุดคู่มือรถฉบับจริงที่มีชื่อเจ้าของรถเลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ สีรถต้องถูกต้องตรงกับรถคันที่จะซื้อขายในทุกรายการ และที่สำคัญต้องตรวจสอบว่ามีการชำระภาษีรถประจำปีครบถ้วนถูกต้อง พร้อมกับต้องนำรถเข้าตรวจสภาพ และดำเนินการตามขั้นตอนโอนทางทะเบียนรถ ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนด้วยตนเองในทันที

       สำหรับหลักฐานการโอนที่ผู้ซื้อผู้ขายที่ต้องเตรียมมาโอนรถ ณ สำนักงานขนส่ง ได้แก่
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถตัวจริง
2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ
3. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
4. แบบคำขอโอนและรับโอนที่กรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อย
ในกรณีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

       รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวอีกว่า ทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการตรวจสอบทะเบียนรถด้วยระบบฐานข้อมูล MDM (Master Data Management) ซึ่งมีความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนรถ ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อความมั่นใจในการซื้อขายรถ ทั้งนี้ระบบจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองรถในทันทีที่ได้รับข้อมูลการแก้ไข อีกทั้งยังเชื่อมโยงออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศในทุกระบบงานพร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการทุกครั้งที่มีการแก้ไขสาระสำคัญทางทะเบียนรถ ดังนั้นชื่อผู้ครอบครองรถที่ปรากฏในระบบ จึงตรงกับที่ระบุในเล่มทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ผู้ที่ต้องการซื้อขายรถมือสองทำตามขั้นตอนที่แนะนำเพื่อความปลอดภัยในการโอนรถ และไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

       รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ประชาชนได้ให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิของตนเองด้วยการตรวจสอบรถก่อนการ ซื้อ-ขายรถมือสอง ทุกครั้ง และอย่าได้หลงเชื่อซื้อรถที่มีราคาสูงแต่ถูกนำมาขายในราคาที่ต่ำผิดปกติ รวมถึงการซื้อขายรถที่มีเอกสารการได้มาของตัวรถไม่ชัดเจน และถ้าหากพบเห็นรถต้องสงสัย ก็สามารถแจ้งข้อมูลเข้ามายังกรมการขนส่งทางบก หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ เพื่อทำการตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพได้อย่างทันท่วงที

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง