รถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)​

รถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)​

รายละเอียดทั่วไป รถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)​

รถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)​ เป็นรถยนต์ดูดของเหลวด้วยระบบสุญญากาศ พร้อมให้บริการดูด ขน บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล รวดเร็ว ฉับไว และใช้เวลาไม่นาน อีกทั้งไม่ส่งกลิ่นรบกวน ด้วยระบบตัดการดูดแบบอัตโนมัติ เมื่อของเหลวเต็มถัง ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ

ขนาดความจุและเครื่องยนต์ของรถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)

ลักษณะการใช้งาน รถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)

    เนื่องจากสิ่งปฏิกูลจะมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน นอกจากส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแล้วยังทำให้ดินและแหล่งน้ำสกปรก เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคต่าง ๆ  รถดูดสิ่งปฏิกูล หรือรถดูดส้วม จึงทำหน้าที่เป็นรถที่ใช้งานในการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยส่วนใหญ่รถบรรทุกกลุ่มนี้จะถูกนำไปใช้ในงานในองค์การมีความประสงค์ที่จะทำความสะอาดเพื่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนโดยรอบเขตรับผิดชอบของตัวเอง ในพื้นที่รับผิดชอบนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองกรณ์ภายในแถบพื้นที

    โดยรถประเภทนี้ สามารถดูดของเหลวปฏิกูลต่าง ๆ ด้วยจุดเด่นของตัวรถ ระบบสูญญาอาศ ที่จะทำให้การปฏิบัติการนั้น รวดเร็ว ฉับไวและใช้เวลาไม่นาน ทำให้ไม่ส่งกลิ่นรบกวนภายในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานอยู่  นอกจากนี้ยังมี ระบบตัดการดูดอัตโนมัติ ที่จะตัดเมื่อของเหลวเต็มถังอีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์เหล่านี้จะผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรม เลขที่ …… เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพ ……

ภาพประกอบ
รถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)​

” เหมาะกับทุกงานกำจัดสิ่งปฏิกูล

ด้วยประสิทธิภาพ รวดเร็ว ฉับไว ไม่สิ่งกลิ่นรบกวน”

รถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)​

” ระบบสุญญากาศสำหรับการดูดของเหลว สิ่งปฏิกูล

ทำงานเต็มประสิทธิภาพ 

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง