รถยนต์บรรทุก แบบเทท้าย​

รถยนต์บรรทุก แบบเทท้าย​

รายละเอียดทั่วไป รถยนต์บรรทุก แบบเทท้าย​

    รถยนต์บรรทุก แบบเทท้าย​ เสริมกระบะเหล็กพับรอน ยกท้ายด้วยระบบไฮดรอลิคแบบดันใต้ท้อง เพื่อการขนย้ายสิ่งของ  หิน ดิน ทราย รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณท์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ….  ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ ……

ขนาดความจุและเครื่องยนต์ของรถยนต์บรรทุก แบบเทท้าย​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ลักษณะการใช้งาน รถยนต์บรรทุก แบบเทท้าย

    รถยนต์บรรทุก แบบเทท้าย เป็นรถบรรทุกแบบที่ใช้งานสำหรับการขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหิน ดิน ทราย รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่รถบรรทุกกลุ่มนี้ถูกนำไปใช้ได้ท้ังหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ หรือ เทศบาล ที่ได้จัดตั้งส่วนบริการสังคม และมีความประสงค์ที่จะใช้ขนย้ายสิ่ง ๆ ต่าง โดยรอบเขตรับผิดชอบของตัวเอง ในพื้นที่รับผิดชอบนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองกรณ์การปกครองภายในแถบพื้นที่ และทั้งบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีรถบรรทุกไว้ในการใช้งานโดยเฉพาะ

    โดยรถประเภทนี้ มีสามารถขนย้ายด้วยกระบะเสริมเหล็กพับรอน ที่แข็งแรงทนทาน และมีจุดเด่นของตัวรถจะอยู่ที่ ระบบไฮดรอลิคแบบดันใต้ท้อง  ในการยกท้ายเพื่อสะดวกในการยกเทสิ่งของที่อยู่ภายในกระบะ  โดยส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์เหล่านี้จะผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรม เลขที่ มอก. …. เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ทนทาน ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพ …….

ภาพประกอบ
รถยนต์บรรทุก แบบเทท้าย​

” เหมาะสำหรับทุกงานขนย้าย ขนหิน ดิน ทราย

ด้วยกระบะเสริมเหล็กพับรอน กำลังยกท้ายเต็มประสิทธิภาพ”

รถยนต์บรรทุก แบบเทท้าย​

” เสริมกระบะเหล็กพับรอน

ยกท้ายด้วยระบบไฮดรอลิคแบบดันใต้ท้อง 

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง