ขายรถยนต์บรรทุกน้ำ จำหน่ายรถยนต์บรรทุกน้ำ

ขายรถบรรทุกน้ำ จำหน่ายรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

    ขายรถบรรทุกน้ำ สำหรับสนับสนุนทุกการดับเพลิง หรือ จะใช้บริการสาธารณะประโยชน์ การแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ขาดแคลน  ฉีดล้างถนน รถน้ำต้นไม้ หจก. P.I.E. Premium Modern Truck จำหน่ายรถบรรทุกน้ำ ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการใช้งาน ปั้มน้ำแรงดันสูง สูบน้ำได้เต็มกำลัง และยังได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มอก. 9001

ขนาดความจุและเครื่องยนต์ของรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์​​

•  ขนาด 3,000 ลิตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า

•  ขนาด 4,000 ลิตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

•  ขนาด 5,000 ลิตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า

•  ขนาด 6,000 ลิตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

•  ขนาด 8,000 ลิตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (6 ล้อ)

•  ขนาด 15,000 ลิตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (10 ล้อ)

ลักษณะการใช้งาน รถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์

    รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เป็นรถบรรทุกแบบที่ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์ ตั้งแต่งานดับเพลิง ทำหน้าที่ในการขนส่งนักผจญเพลิงไปพร้อมกับน้ำในการปฏิบัติงาน ตลอดจนไปถึงงานที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ล้างถนน รดน้ำต้นไม้  โดยส่วนใหญ่รถบรรทุกกลุ่มนี้จะถูกนำไปใช้ในงาน หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ หรือ เทศบาล ที่ได้จัดตั้งส่วนบริการสังคม และ มีความประสงค์ที่จะมีรถยนต์บรรทุกน้ำนี้ไว้พร้อมสนับสนุนการดับเพลิงยามฉุกเฉิน หรือใช้งานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยรอบเขตรับผิดชอบของตัวเอง ในพื้นที่รับผิดชอบนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองกรณ์การปกครองภายในแถบพื้นที่ ขายรถบรรทุกน้ำ

   โดยรถประเภทนี้ มีสามารถในการฉีดน้ำแรงดันสูง และ สูบน้ำได้เต็มกำลังมากกว่ารถแบบปกติทั่วไปเป็นเท่าตัว จุดเด่นของตัวรถจะอยู่ที่ ระบบการฉีดน้ำผ่านปั้มน้ำแรงดันสูง  เพื่อให้ใช้รวดเร็วต่อการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ แม้แต่ยามสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน โดยส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์เหล่านี้จะผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรม เลขที่ มอก. 9001 เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ทนทาน ออกแบบ และ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001 

ภาพประกอบ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง