อัลบั้มรวมผลงาน

หัวรถกระบะเทท้าย

หัวรถกระบะเทท้าย

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

รถบรรทุกน้ำ