การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสง

อุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก

การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก ตามที่ระเบียบกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามมาตรฐานสากล

   จากบทความเรื่องก่อนหน้านี้ได้พูดถึง เรื่องที่ควรรู้ก่อนจะเริ่มเข้าสู่วงการขับรถบรรทุก อย่างถูกต้องไปแล้ว โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียมการหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเตรียมใบขับขี่สำหรับขับรถยนต์บรรทุก, รู้เรื่องการจำกัดเวลา และพื้นที่วิ่งของรถบรรทุก , รู้เรื่องน้ำหนักบรรทุก และพิกัดน้ำหนักตามกฎหมายกำหนด, มีผ้าคลุมแน่นหนา และมีอุปกรณ์ล็อคเพื่อความปลอดภัย, ติดตั้ง และเปิด GPS, การตรวจเช็คความพร้อมของรถบรรทุกอยู่เสมอ และสุดท้ายคือการติดตั้ง อุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก นั่นเอง 

   และในวันนี้จะหยิบยกในเรื่องของ การติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก มาพูดถึงกันบ้าง ซึ่งตามที่กรมขนส่งทางบอกได้กำหนดมาตรการในเชิงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการชนจากด้านหลังรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางหรือการชนจากด้านข้าง โดยได้กำหนดกำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุก ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 รถบรรทุกขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปทุกคัน ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นตำแหน่งของรถในเวลากลางคืนหรือในสภาพที่มีแสงน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา และมีรูปแบบ ขนาดและตำแหน่งการติดตั้งเป็นไปตามที่กำหนดไว้

อุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก ตามที่ระเบียบที่กำหนด

ทางกรมการขนส่งทางบกนั้นได้กำหนด โดยให้แผ่นสะท้อนแสงต้องเป็นที่มีแสดงเครื่องหมายการรับรองจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (E-mark)

  • อุปกรณ์สะท้อนแสงต้องมีคุณสมบัติที่ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ติดตั้งที่ความสูงจากพื้น 25-90 เซนติเมตร ด้านท้ายรถใช้อุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดง ส่วนด้านข้างรถทั้งสองข้างให้ใช้อุปกรณ์สะท้อนแสงสีเหลืองอำพัน
อุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก
อุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก
ที่มา กรมการขนส่งทางบก
อุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก
ที่มา กรมการขนส่งทางบก
  • แผ่นสะท้อนแสง เป็นแถบที่มีความกว้างตามมาตรฐานที่ 5-6 เซนติเมตร ติดตั้งที่ตำแหน่งสูงจากพื้น 25-150 เซนติเมตร ด้านท้ายรถต้องติดตั้งเป็นแนวยาวรอบขอบทุกด้านโดยใช้แผ่นสะท้อนแสงสีแดงหรือสีเหลือง ส่วนด้านข้างติดตั้งเป็นแนวยาวเฉพาะขอบด้านล่าง และติดตั้งเพิ่มเติมเฉพาะที่มุมด้านบนเพื่อแสดงระยะความสูงของรถ หรืออาจติดตั้งเป็นแนวยาวรอบขอบทุกด้านได้เช่นเดียวกัน โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงสีขาวหรือสีเหลือง
อุปกรณ์สะท้อนแสงและแผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก
แผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก
ที่มา กรมการขนส่งทางบก
แผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก
ที่มา กรมการขนส่งทางบก
แผ่นสะท้อนแสงบนรถบรรทุก
ที่มา กรมการขนส่งทางบก

   โดยสำหรับรถโดยสาร ติดตั้งเฉพาะอุปกรณ์สะท้อนแสง ส่วนรถบรรทุก ทุกลักษณะ ต้องติดตั้ง อุปกรณ์สะท้อนแสง เช่นกันโดยในกรณีรถบรรทุก (ยกเว้นรถลากจูง) ที่มีจำนวนเพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ขึ้นไป ซึ่งมีความกว้าง 2.1 เมตรขึ้นไป หรือความยาว 6 เมตรขึ้นไป ต้องติดตั้ง แผ่นสะท้อนแสง เพิ่มเติมด้วย

   ถ้าหากไม่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงหรือติดตั้งแล้วแต่มีขนาดและตำแหน่งการติดตั้งไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้ระยะเวลาในการแก้ไขให้แล้วเสร็จ นั่นก็คือภายในวันที่ 1 มกราคม 2562 สำหรับในกรณีที่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงแล้ว แต่มีขนาดและตำแหน่งติดตั้งถูกต้องแต่ใช้วัสดุหรือมีสีไม่เป็นไปตามกำหนด ให้ระยะเวลาในการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 จะผิดพรบ.ขนส่งทางบก โดยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 หมื่นบาท  

P.I.E Premium Modern Truck : ขายรถบรรทุก ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันข่าวสาร

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก (https://www.dlt.go.th/th/)

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง