เริ่ม 4 ก.ค. นี้ รถร่วม บขส. เป็นต้นมา ปรับราคาค่าโดยสาร 5 สต./กม.

ปรับราคาค่าโดยสาร

ทางกรมการขนส่งทางบกได้ ปรับราคาค่าโดยสาร รถร่วม บขส. รถประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 ขึ้นมาเป็น 5 สต./กม. เริ่มตั้งแต่ 4 ก.ค. เป็นต้นมา

      สำหรับในวันนี้ทาง P.I.E Premium Modern Truck จะมาแบ่งปันข่าวสารแก่ผู้อ่านทุกท่าน เกี่ยวกับเรื่องของ ปรับราคาค่าโดยสาร รถประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 ในอัตรากิโลเมตรละ 5 สตางค์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวสูงขึ้น มาเป็น 35 บาทต่อลิตร ที่ทางการขนส่งทางบกกลางได้มีพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผลใช้บังคับวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมานั่นเอง

       จากเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ทำการมอบหมายให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง รีบเร่งในการพิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางหมวด 2 หรือรถที่มีเส้นทางจากต้นทางจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัดและหมวด 3 หรือรถที่มีเส้นทางระหว่างจังหวัดที่ไม่มีกรุงเทพมหานครเป็นต้นทางปลายทางอื่น ๆ เนื่องจากสถานการณ์ของราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น ที่มีอัตราค่าโดยสารปัจจุบัน คิดต้นทุนที่ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.09 บาท ในขณะนี้จะมีราคาอยู่ที่ลิตรละ 34.99 บาท

       และทางนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ก็ได้กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการขนส่งและเพื่อให้ไม่เป็นภาระกับประชาชนมากนัก กรมการขนส่งทางบก ซึ่งอยู่ในฐานะนายทะเบียนกลาง จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยมีประธานที่ประชุม ก็คือนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

       ได้มีการพิจารณาและมีมติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง หมวด 2 และหมวด 3 ในอัตรากิโลเมตรละ 5 สตางค์ ทั้งนี้ก็เพื่อประคับประคองผู้ประกอบการขนส่งให้มีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการเดินรถต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และประชาชนยังได้รับบริการพื้นฐานที่จำเป็นอยู่ และสำหรับอัตราค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจนมากเกินไป 

      โดยการปรับอัตราค่าโดยสารดังกล่าว ก็ได้มีผลใช้บังคับวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ในส่วนของรถโดยสารประจำทางในส่วนภูมิภาคที่วิ่งภายในจังหวัด จะให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด ได้พิจารณาอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในจังหวัดต่อไป

      และอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้กำชับทางกรมการขนส่งทางบกให้กำกับดูแลผู้ประกอบการให้จัดการเดินรถเป็นไปตามเงื่อนไข และสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของประชาชน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกก็ยังได้ประสานสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยและสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสาร ให้แจ้งต่อสมาชิกจัดการเดินรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชนต่อไป

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง