กฎหมายจราจรฉบับใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ 5 ก.ย. เพิ่มโทษ-ปรับหนัก

กฎหมายจราจรฉบับใหม่

กฎหมายจราจรฉบับใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2565 เป็นต้นมา เพิ่มโทษหนัก ทั้งจำคุก-ปรับ สำหรับหลายคดีความผิด

       เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ได้มีการอัปเดต กฎหมายจราจรฉบับใหม่ ออกมาด้วยการเพิ่มโทษสำหรับในหลายคดี และยังมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมที่เราควรจะต้องรู้ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง วันนี้ทาง P.I.E Premium Modern Truck ก็ได้สรุปมาให้แล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมาดูกัน

       ทางด้าน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร หรือ ศจร.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการเปิดเผยถึง กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ หรือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 และมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นมา โดยมีข้อปฏิบัติที่ประชาชนต้องรู้ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีการเพิ่มโทษจำ-ปรับในหลายคดี โดยเฉพาะกับผู้ขับขี่ที่มีการกระทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการจราจรทางบก

       สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายคือการเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ

 • กระทำผิดครั้งแรก จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กระทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำความผิดครั้งแรก จำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000-100,000 บาท ศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ (มาตรา 160 ตรี/1 และ 160 ตรี/3)

       นอกจากนี้ยังได้เพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยง ในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น กำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง และรวมถึงกำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย อีกด้วย โดยมีการเพิ่มอัตราโทษปรับ

       ปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยง ในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง

 • ขับรถเร็วเกินกำหนด จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ขับรถย้อนศร จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท เป็นปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ไม่สวมหมวกนิรภัย จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท เป็นปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย 
  สำหรับรถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้  เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
  สำหรับรถกระบะ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า กรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท เป็นปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งคาร์ซีท (Car Seat) ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  *ในทีนี้ยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 5 ก.ย. แต่จะบังคับใช้เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำและลงประกาศให้ทราบในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 4 ธ.ค. 65*

       และเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น เดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท เพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

       สำหรับกำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง ได้มีกำหนดเพิ่มเติมว่า

 • ความผิดฐานพยายามแข่งรถ ผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง ด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป
  ให้ถือว่า “พยายามแข่งรถในทาง” หากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน
 2. รถดัดแปลง/ปรับแต่ง มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 3. มีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง

หากมีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • ผู้จัด ผู้โฆษณา ประกาศ ชักชวน ให้มีการแข่งรถ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • สำหรับร้านรับแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทาง ต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุน มีโทษ 2 ใน 3 ของความผิดฐานแข่งรถในทาง หรือมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

       เมื่อเรารู้ถึง กฎหมายจราจรฉบับใหม่ แล้วปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และมีสติพร้อมกับสมาธิในการขับขี่รถบนท้องถนนอยู่เสมอ ไม่ประมาทเวลาขับขี่ ก็จะสามารถช่วยปลอดภัยได้ทั้งชีวิตและทรัพย์ของเรา รวมไปถึงคนรอบข้างที่ร่วมใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดีเลย

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาของรถบรรทุก

ปัญหาของรถบรรทุก

ปัญหาของรถบรรทุก เสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุก คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง ในสมรรถนะของรถบรรทุกของค

อ่านต่อ »