P.I.E. Modern Truck ขายรถบรรทุก จำหน่ายรถบรรทุก

จำหน่ายรถบรรทุก ขายรถบรรทุก

       บริษัท P.I.E. Premium Modern Truck จำหน่ายรถบรรทุก ขายรถบรรทุก เพื่องานเฉพาะ หรือ รถบรรทุกเฉพาะ สำหรับดำเนินธุรกิจ หรือ งานสาธารณะ งานบริการประชาชน หรือ งานเฉพาะกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้งานรถที่ติดตั้งที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานราชการที่มีความประสงค์ต้องการจัดหา รถบรรทุก หรือ รถยนต์บรรทุก เพื่อใช้ในงานเฉพาะกิจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ P.I.E. Premium Modern Truck

ขายรถบรรทุก จำหน่ายรถบรรทุก ตามการใช้งาน ขายรถบรรทุกตามประเภทงานต่างๆ

จำหน่ายรถบรรทุก รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

       ขายรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย รถบรรทุกขยะสมรรถนะสูง สำหรับการจัดเก็บขยะปริมาณมาก โดยสามา รถบรรทุก ขยะพร้อมบีบอัดด้วยระบบไฮดรอลิกที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้รถบรรทุกขยะประเภทนี้สามารถจัดเก็บขยะได้เยอะกว่าปกติ สามารถบรรทุกน้ำหนักปริมาณมากได้ สามารถเดินทางระยะไกลได้ สมรรถนะการขับขี่พร้อมแผงควบคุมที่เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย ขายรถบรรทุกขยะ

จำหน่ายรถบรรทุก รถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดข้าง เทท้าย

ขายรถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้าง รถยนต์เก็บขยะแบบเปิดข้าง เป็นอีกหนึ่ง รถบรรทุก ประเภทขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานในพื้นที่แคบ ตรอกซอกซอยขนาดเล็กที่รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ การจัดเก็บขยะในพื้นที่ชุมชนแออัด เผื่อความสะดวกในการดำเนินงาน จำหน่ายรถยนต์บรรทุกขยะ

ขายรถบรรทุก รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

       ขายรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขายรถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกน้ำพร้อมระบบหัวจ่ายน้ำ เป็น รถบรรทุก น้ำขนาดใหญ่ซึ่งสามารถจุน้ำได้มากกว่า 10,000 ลิตร ซึ่งรถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร นี้มาพร้อมกับระบบหัวจ่ายน้ำแบบปรับระดับตามความต้องการ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกับงานขนส่งน้ำ และ งานบริการน้ำอื่นๆ ตามความต้องการ จำหน่ายรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

ขายรถบรรทุก รถดับเพลิง

       ขายรถดับเพลิง จำหน่ายรถดับเพลิง เพื่องานบรรเทาสาธารณภัยภายในชุมชน ซึ่งเป็นรถถทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานดับเพลิง พร้อมทั้งยังสามารถบรรทุกคนได้ครบตามตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งรถบรรทุกประเภทนี้จะมาพร้อมระบบความคุมแรงดันน้ำประสิทธิภาพสูง และ แผงควบคุมแบบมาตรฐานใช้งานง่าย และอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับใช้งานเสริมในส่วนอื่นๆ ขายรถดับเพลิงแรงดันสูง

ขายรถบรรทุก รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า

       ขายรถบรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า หรือ ขายรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสำหรับงานติดตั้ง ซ่อมแซม ซ่อมบำรุงในพื้นที่สูง หรือ งานเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้กระเช้ายกสูงเพื่อดำเนินการต่างๆ รถติดตั้งกระเช้าจะมาพร้อมเครนไฮดรอลิก แขนกลสำหรับยกกระเช้าประสุทธิภาพสูงสามารถยกสูงสุดได้กว่า 10 เมตร รองรับน้ำหนักมากกว่า 1,000 กิโลกรัม สามารถบรรทุกสิ่งของพร้อมคนได้มากกว่า 3,000 กิโลกรัม ขายรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ขายรถบรรทุก รถดูดส้วม

      ขายรถดูดส้วม รถดูดสิงปฏิกูล รถสำหรับงานบริการภาคครัวเรือน เพื่อจัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่อุดตัน หรือ เต็มถังจุ สามารถบรรทุกสิ่งปฏิกูลได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร พร้อมเครื่องทำสุญญากาศ ครบถ้วนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพสูง ต สามรถกำหนดข้อความตัวอักษร หรือ ตราหน่วยงานได้ ัวรถบรรทุก ขายรถดูดสิงปฏิกูล

สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมของรถ รายละเอียดของตัวรถ วัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่างๆ สามารถคลิกเข้าไปที่รถประเภทนั้นๆ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย หรือหากมีความประสงค์จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก็สามารถติดต่อได้ที่ ข้อมูลติดต่อของทางบริษัท P.I.E. Moderntruck ขายรถบรรทุก รถบรรทุก เฉพาะงาน ได้ด้วยเช่นกัน  

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุก ได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck