ไปทำความรู้จักกับ ตรอ. คืออะไร ?

ตรอ. คืออะไร ? เป็นเรื่องที่คนมีรถต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือรถบรรทุกก็ตาม จะมีความสำคัญอย่างไรไปดูพร้อม ๆ กันเลย

      ในหลายบทความก่อนหน้านี้ผู้อ่านหลายท่านคงคุ้นตากับคำว่า ตรอ. กันมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีใครอีกหลายคนที่ยังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นในวันนี้ P.I.E Premium Modern Truck จึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับ ตรอ. หรือว่าการตรวจสภาพรถยนต์เพื่อต่อภาษีประจำปี พร้อมบอกขั้นตอนและวิธีการเตรียมตัวในการตรวจตรอ. ให้พร้อมกันเลย

ตรอ. คืออะไร ?

       ตรอ.ย่อมาจาก สถานตรวจสภาพรถเอกชน ที่มีสัญลักษณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้ในการตรวจสภาพรถ ว่ามีความพร้อมในการใช้งานตามข้อกำหนดของทางกรมการขนส่งฯ หรือไม่ ซึ่ง ตรอ. จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงที่กรมขนส่ง และยังเป็นการลดภาระการตรวจสภาพรถจากทางกรมขนส่งอีกด้วย

       ซึ่งการตรวจสภาพรถ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องทำเป็นประจำ เพื่อให้รถอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอและยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถได้อีกด้วย โดยปกติแล้วการตรวจสภาพรถยนต์จะต้องตรวจเช็กตามระยะทางการใช้งานหรืออายุการใช้งานของรถ แต่เมื่อรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานที่มากขึ้น ตามกฎหมายจึงได้กำหนดว่าจะต้องให้เจ้าของรถนำรถไปตรวจสภาพทุกปี เพื่อขอเอกสารการันตีว่า รถของเราอยู่ในสภาพดี ปลอดภัย และพร้อมใช้งาน สามารถขับขี่ได้โดยไม่เป็นอันตราย ไม่สร้างมลพิษในอากาศ ก่อนจึงจะสามารถต่อภาษีประจำปีหรือพ.ร.บ. รถยนต์ได้ และการตรวจแบบนี้เองทำให้หลายๆ คนมักจะเรียกกันว่า ตรวจตรอ.

ตรอ.

ต้องนำรถเข้าตรวจสถานตรวจสภาพรถเอกชน ตอนไหน ?

       ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522 ได้มีการบัญญัติข้อกำหนดเอาไว้ว่า รถที่จะนำมาใช้จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง และมีลักษณะต่าง ๆ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับ ผู้โดยสาร ผู้ขับขี่รถคันอื่น ๆ ที่ร่วมใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้นจึงมีกฎขึ้นมาว่ารถที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างเยอะจำเป็นจะต้องนำรถไปตรวจตรอ.ทุกปีก่อนเสียภาษีประจำปี ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน โดยรถที่เข้าเกณฑ์การตรวจตรอ. ก็มีรายการดังนี้

  1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป (นับตั้งแต่วันจดทะเบียน)
  2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป (นับตั้งแต่วันจดทะเบียน)
  3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป (นับตั้งแต่วันจดทะเบียน)
  4. รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป (นับตั้งแต่วันจดทะเบียน)

       โดยที่สามารถดูวันที่จดทะเบียนได้จากในเล่มคู่มือรถสีน้ำเงิน ที่กรมการขนส่งเป็นคนออกให้ หรือดูจากสำเนาคู่มือทะเบียนรถก็ได้ และเราสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพที่ ตรอ. ล่วงหน้าได้ ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันหมดอายุภาษีประจำปี

รถที่ไม่สามารถตรวจที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน

      สำหรับรถบางประเภทก็มีข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ทำให้ตรวจสภาพรถไม่ได้ จึงจำเป็นต้องนำรถไปตรวจสภาพที่หน่วยงานของกรมขนส่งทางบกเท่านั้น โดยยานพาหนะที่มีข้อยกเว้น ได้แก่

  • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรม จะตรวจสภาพที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้
  • รถของส่วนราชการ บุคคลในคณะผู้แทนทางการฑูต คณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ จะตรวจสภาพที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่ง ก็ได้
  • รถที่มีการดัดแปลงสภาพ รถที่เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่องยนต์ รถที่มี ปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ รถที่ขาดต่ออายุ ทะเบียนเกิน 1 ปี ฯลฯ (รายละเอียดตามข้อ 6) ให้นำรถไปตรวจ สภาพ ณ หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก

อัตราค่าบริการในการตรวจสภาพรถ

สำหรับอัตราค่าบริการจะนั้นแบ่งได้ตามประเภทของยานพาหนะในอัตราเท่ากันทั่วประเทศ (กำหนดโดยกรมขนส่งทางบก) ดังนี้

  • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
  • รถยนต์น้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
  • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

       สำหรับการเตรียมตัวเพื่อนำรถไปตรวจที่ตรวจสภาพรถเอกชน จะต้องเตรียมสมุดทะเบียนรถไปด้วย และสามารถนำรถเข้าไปตรวจสภาพได้เลย ถ้าหากว่าตรวจตรอ.ผ่านก็จะได้รับใบรับรองในการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมขนส่งทางบกได้กำหนดไว้ และสามารถนำใบนั้นไปต่อพรบ. รถยนต์ได้เลย โดยใบรับรองการตรวจสภาพรถนี้จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 3 เดือน และในกรณีที่ตรวจไม่ผ่านถ้าหากว่าตรวจตรอ. ในครั้งแรกแล้วไม่ผ่าน ทางตรอ.จะแจ้งข้อบกพร่องต่างๆ มาให้กลับไปแก้ไขแล้วให้นำรถมาตรวจสภาพใหม่ได้ ได้ใน 15 วัน โดยเสียค่าบริการแค่ครึ่งเดียว แต่หากเกินกว่า 15 วันหรือนำรถไปตรวจตรอ. ที่อื่นจะต้องเสียค่าบริการเต็มจำนวนเท่านั้น

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง