กฎหมายเกี่ยวกับการ ติดตั้ง GPS รถบรรทุก

ติดตั้ง GPS รถบรรทุก
Image by Freepik

ติดตั้ง GPS รถบรรทุก ตามที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ แล้วยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะ ในวันนี้ทาง P.I.E มีคำตอบมาให้แล้ว

      เรากลับมาพร้อมกับการไขข้อสงสัยที่ใครหลายคนคงจะเคยสงสัยเกี่ยวกับการ ติดตั้ง GPS รถบรรทุก หรือ ระบบ GPS Tracking (ระบบติดตามยานพาหนะ) จะสามารถมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอะไรบ้าง และถ้าหากไม่มีการติดตั้ง GPS ที่รถบรรทุกจะผิดกฎหมายไหม ในวันนี้ P.I.E Premium Modern Truck ก็มีคำตอบมาให้แล้ว !

       การติดตั้งระบบ GPS Tracking หรือติดตั้ง GPS รถบรรทุก สามารถช่วยได้หลากหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการช่วยควบคุมความเร็วของรถบรรทุกสามารถแก้ปัญหาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุได้ ช่วยให้รับรู้ความเคลื่อนไหวของรถบรรทุกติดตามตำแหน่งแบบเรียลไทม์สามารถแก้ปัญหาถ้าหากเมื่อรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุขึ้นกลางทางก็จะรู้ถึงพิกัดได้ แล้วก็ยังช่วยให้รู้ถึงชั่วโมงการขับรถบรรทุกของคนขับรถบรรทุกได้เช่นกัน หรือแม้แต่ป้องกันการโจรกรรมรถบรรทุกสิบล้อที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงสำหรับในประเทศไทยอีกด้วย โดยในทางด้านกฎหมายก็มีการบังคับติดตั้ง GPS ให้รถบรรทุก ถ้าหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับทั้งคนขับรถบรรทุกและเจ้าของกิจการรถบรรทุก

       โดยข้อกำหนดจากทางกรมการขนส่งทางบก ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522  กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) จะต้องมีการติดตั้ง GPSและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว, ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

   ซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตามกฎหมาย พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยจะแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ คนขับรถบรรทุก และเจ้าของกิจการรถบรรทุก ดังนี้

  • ในกรณีที่คนขับรถบรรทุกไม่ส่งข้อมูล GPS Tracking ของรถบรรทุก

       ถ้าหากในกรณีที่คนขับรถบรรทุกไม่ส่งข้อมูล GPS Tracking ของรถบรรทุกให้กับทางกรมการขนส่งทางบก ก็มีความผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102 และมาตรา 127 เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งมีโทษปรับ 1,000-5,000 บาท หรือหากมีการใช้งานเครื่องตัดสัญญาณหรือรบกวนสัญญาณ GPS ติดรถบรรทุกทำให้ไม่สามารถติดตามตำแหน่งรถบรรทุกได้จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2558 มาตรา 6 และมาตรา 23 มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่ติดตั้ง GPS Tracking รถบรรทุก

       ถ้าหากในกรณีที่เจ้าของกิจการรถบรรทุก ไม่ติดตั้ง GPS Tracking รถบรรทุก ก็จะมีโทษปรับเช่นเดียวกัน โดยมีความผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 35 และมาตรา 131 เนื่องจากไม่ติดตั้งเครื่อง GPS ติดตามตำแหน่งรถบรรทุกสร้างเป็นการความไม่ปลอดภัย มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือถูกพิจารณาให้พักการใช้งานหรือยกเลิกใบขับขี่รถบรรทุกได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง