ป้ายจราจร (Traffic Sign) ป้ายบอกทาง

ป้ายจราจร (Traffic Sign) สัญลักษณ์ที่คุณควรรู้

ป้ายจราจร (Traffic Sign) ป้ายบอกทาง มีการพัฒนา และ ปรับปรุงป้ายจราจร ในประเทศไทย เกิดจากความจำเป็น ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้ถนนของประชาชน และ การสร้างความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้ถนน การพัฒนาป้ายจราจร ในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2484 โดยจัดตั้ง ” หน่วยงานที่ปรึกษาการจราจร ” ที่สำนักงานคณะกรรมการราชการด้านขนส่ง ซึ่งได้รับผิดชอบ ในการกำหนด และ พัฒนาป้ายจราจรในประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 มีการจัดตั้ง ” สำนักงานตำรวจจราจรแห่งชาติ ” เพื่อดูแล และ ควบคุมการจราจร ทั้งในเขตเมือง และ ทางหลวงใหญ่เพื่อให้คลอบคลุม และเป็นที่มาของการพัฒนาป้ายจราจร ที่มีระบบ และ มาตรฐานเฉพาะของประเทศไทย ป้ายสัญญาณจราจร

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2519 สำนักงานคณะกรรมการราชการด้านขนส่ง ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยพัฒนาการคมนาคมแห่งชาติ ในการวิจัย และ พัฒนาป้ายจราจรใหม่ ที่เหมาะสม กับสภาพการใช้ถนน ในประเทศไทย โดยมีการศึกษา และ ทดสอบความเข้ากันได้ กับผู้ใช้ถนนในสถานการณ์จราจรจริง ป้ายเตือนจราจร

จากนั้น เกิดมาตรฐานใหม่ของป้ายจราจรไทย ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2524 และ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาต่อมาในปี พ.ศ. 2535 โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น การใช้สัญญาณไฟเปลี่ยนสี และ การใช้แสง LED ในป้ายจราจรตามแยกต่าง ๆ เพื่อคลอบคลุม การขับขี่รถบรรทุก ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุกขยะอัดท้าย 6 ล้อ รถขยะอัดท้าย 


รวมเครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง (Traffic Sign) มีกี่ประเภท ?

1.ป้ายเตือนจราจร (Warning Signs)

เป็นป้ายที่ใช้เตือนความเสี่ยง หรือ สัญญาณที่ผู้ขับขี่ควรระวัง เช่น ป้ายเตือนขึ้น – ลงทางชันลาด , ป้ายเตือนโค้งที่มีความเข้มงวด , ป้ายเตือนเส้นทางตรงจบ , ป้ายเตือนสัตว์รบกวน , ป้ายเตือนทางแยก , สภาพผิวทางไม่ปกติ เป็นต้น

ป้ายเตือนระวังสัตว์

This is the heading

ป้ายเตือนระวังสัตว์ หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นบริเวณที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างหน้า

ป้ายสัญญาณจราจร piemoderntruck

This is the heading

ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย หมายถึง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งซ้าย

piemoderntruck

This is the heading

ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่ หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางร่วม ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย

ป้ายจราจร

This is the heading

ป้ายเตือนทางขึ้น - ลง ทางลาดชัน

ป้ายจราจร

This is the heading

ป้ายเตือนทางเอกตัดกัน หมายความว่า ทางข้างหน้าเป็นทางแยก หรือ 4 แยก เป็นทางเอกตัดกัน

ป้ายจราจร สภาพผิวทางไม่ปกติ ถนนลื่น

This is the heading

ป้ายเตือนถนนลื่น หมายความว่า ทางข้างหน้ามีผิวถนนลื่น

2. ป้ายบังคับ ป้ายจราจร (Regulatory Signs)

เป็นป้ายที่กำหนดกฎหมาย หรือ กฎเกณฑ์ ในการใช้ถนน เช่น ป้ายห้ามเลี้ยวขวา , ป้ายห้ามจอด , ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย , ป้ายห้ามแซง , ป้ายสัญญาณไฟจราจร , ป้ายจำกัดน้ำหนัก , ป้ายจำกัดความยาว เป็นต้น

ป้ายจราจร

This is the heading

ป้ายหยุด หรือ ป้าย STOP หมายถึง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ ก่อนถึงทางที่ขวางข้างหน้า หรือ เส้นหยุด

ป้ายจราจร (Traffic Sign) ป้ายบอกทาง

This is the heading

ป้ายให้ทาง หมายถึง ให้ผู้ขับขี่ให้ทางแก่คนเดินเท้า บนทางขวางข้างหน้า ผ่านไปก่อน

This is the heading

ป้ายให้รถสวนทางก่อน หมายถึง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถและรอให้รถที่สวนมาผ่านไปก่อน

ป้ายจราจร ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา

This is the heading

ป้ายห้ามกลับรถไปทางขวา หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่กลับรถไปทางขวา

ป้ายจราจร ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย

This is the heading

ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้าย

ป้ายจราจร

This is the heading

ป้ายห้ามเลี้ยวขวา หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทางซ้ายรถ

ป้ายจราจร (Traffic Sign) ป้ายบอกทาง

This is the heading

ป้ายจำกัดน้ำหนัก หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่ขับรถที่มีการบรรทุกเกินตัวเลขในป้าย หน่วยเป็น “ตัน” เข้าไปในเขตพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายจราจร ป้ายจำกัดความยาว

This is the heading

ป้ายจำกัดความยาว หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่รถ หรือรวมความยาวของรถและของที่บรรทุกเกินกว่าตัวเลขในป้ายเป็น “เมตร” เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

ป้ายจราจร (Traffic Sign) ป้ายบอกทาง

This is the heading

ป้ายห้ามรถยนต์ หมายถึง ห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ ขับขี่รถยนต์เข้าไปในพื้นที่ที่ติดตั้งป้ายนี้

3. ป้ายแสดงทิศทาง (Guide Signs)

เป็นป้ายที่ใช้ชี้ แจ้งทิศทางหรือ สถานที่ต่าง ๆ เช่น ป้ายชี้ทางสนามบิน , ป้ายชี้ทางโรงเรียน , ป้ายชี้ทางโรงพยาบาล , ป้ายชี้ทางไปสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

ป้ายจราจร

This is the heading

ป้ายชี้บอกทางจังหวัด

ป้ายชมวิวทิวทัศน์ ป้ายจราจร piemoderntruck

This is the heading

ป้ายชี้บอกทางชมวิวทิวทัศน์

ป้ายจราจร

This is the heading

ป้ายชี้บอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว

4. ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจร 

ไฟแดง

This is the heading

ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า หมายความว่า ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร

ป้ายจราจรในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่ง ของ ระบบขนส่งทางบก P.I.E. Premium Modern Truck ที่ให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งมี ป้ายแสดงทิศทาง ป้ายเตือน ป้ายบังคับ และ ป้ายสัญญาณเตือนภัย ที่ออกแบบให้เหมาะสม กับสภาพการใช้ถนน และ สภาพแวดล้อม ที่มีอยู่ในประเทศไทย เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความปลอดภัย และสะดวกสบายในการใช้งานถนน ให้แก่ผู้ใช้ถนนทุกคน

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุก ได้ที่เว็บไซต์ : piemoderntruck.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ผ่านไลน์แอด : ติดต่อเราคลิก หรือ @pie333

Page Face Book : P.I.E. Premium Modern Truck

TikTok : @piepurchesing
P.I.E. Premium Modern Truck จำหน่าย ขายรถบรรทุก
Average rating:  
 0 reviews

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาของรถบรรทุก

ปัญหาของรถบรรทุก

ปัญหาของรถบรรทุก เสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุก คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง ในสมรรถนะของรถบรรทุกของค

อ่านต่อ »