ใช้ป้ายทะเบียนรถไม่ตรงคู่มือจดทะเบียน จำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับสูงสุด 1 แสนบาท

ป้ายทะเบียนรถ

กรมขนส่งฯ เตือนประชาชนอาจผิดกฎหมาย ถ้าหากใช้ ป้ายทะเบียนรถ ไม่ตรงกับคู่มือจดทะเบียน มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี และ ปรับสูงสุด 1 แสนบาท

       ทางกรมการขนส่งทางบก ได้มีการออกมาเตือนประชาชน อย่าใช้แผ่น ป้ายทะเบียนรถ ที่มีหมายเลขไม่ตรงกับใบคู่มือจดทะเบียน หลังจากมีข่าวปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพทำการเปลี่ยนแผ่นป้าย ทะเบียนรถ ด้วยการใช้รีโมทกดเพื่อพลิกเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียน รวมถึงการสวมทะเบียน หรือ ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถปลอมขึ้นมาเพื่อติดกับรถคันอื่นที่มักจะเกิดขึ้นในกรณีการซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอย และ ได้ย้ำว่าเป็นการกระทำที่มีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการได้ ซึ่งจะมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท พร้อมกับแนะนำถ้าหาดป้ายทะเบียนรถชำรุด สูญหาย สามารถมาขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ  

       ทางด้าน นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ โฆษกกรมการขนส่งทางบก ได้มีการกล่าวว่า ตามข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ทำการเปลี่ยนแผ่นป้าย ทะเบียนรถ โดยใช้รีโมตกดเปลี่ยนพลิกแผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถด้านหน้า และ แผ่นป้ายทะเบียนรถด้านหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันของป้ายทะเบียน ซึ่งมีหมายเลขทะเบียนต่างกัน

       การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากแผ่นป้ายทะเบียนรถนั้น เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ใช้เฉพาะสำหรับรถคันที่จดทะเบียนไว้ 1 คัน ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนเท่านั้น โดยข้อมูลหมวดอักษร หมายเลขทะเบียน จังหวัด ที่ปรากฏในใบคู่มือจดทะเบียนรถ และ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) ต้องถูกต้อง และ ตรงกัน

       ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้ทำการตรวจสอบไปยังตลาดขายของออนไลน์ที่อยู่ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ กลับพบว่ายังคงมีการขายอุปกรณ์การพลิกเปลี่ยนแผ่นป้าย ทะเบียนรถ ในลักษณะดังกล่าว ซึ่งจะมีราคาเริ่มตั้งต้นแต่ 5-6 พันบาท โดยขอย้ำว่าแผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวที่ขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิด  สำหรับโทษในกรณีการทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเองโดยหมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

” ผู้กระทำย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 ฐานปลอมเอกสารราชการ ส่วนเจ้าของรถที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวจะมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม ซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ หรือ ใช้เอกสารราชการปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท นอกจากนี้ยังเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มาตรา 11 ฐานติดแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนดปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท “

       และนอกจากนี้ยังมีอีกกรณีที่พบกระทำความผิด คือ กระทำความผิดด้วยการสวม ทะเบียนรถ หรือ ทำแผ่นป้าย ทะเบียนรถปลอม ขึ้นมาเพื่อติดกับรถคันอื่น ที่มักจะเกิดขึ้นจากกรณีการซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอย (ผู้ขายเซ็นเอกสารการโอนไว้ให้ผู้ซื้อมาดำเนินการเองภายหลังแต่ผู้ซื้อยังไม่นำรถมาดำเนินการตรวจสภาพ และ จดทะเบียนโอนรถภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 15 วัน ) 

       ซึ่งนี่กลุ่มมิจฉาชีพได้มีเป็นช่องว่างที่ใช้ฉวยโอกาสในการนำรถที่ผิดกฎหมาย อย่างเช่น รถที่สวมทะเบียน ซึ่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นรถที่ถูกขโมยมา หรือ ปลอมเฉพาะเอกสารติดรถ ทั้งแผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ มาหลอกขายให้กับประชาชนโดยเป็นรถที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบก

       ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวรถกับเอกสารของทางราชการถูกต้องตรงกัน การซื้อขายรถทุกครั้งควรดำเนินการทางทะเบียน หรือ นำรถเข้าตรวจสภาพด้วยตนเอง ทั้งนี้ ทางกรมการขนส่งทางบกเองก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดกวดขันการตรวจสภาพรถตามรายการที่กำหนดทุกคัน เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำรถที่ไม่ถูกต้องมาดำเนินการทาง ทะเบียนรถ และ หลอกลวงประชาชน ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะมีการระงับการดำเนินการทางทะเบียนที่ไม่ถูกต้องทันที

       และสุดท้ายทางด้านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ โฆษกกรมการขนส่งทางบก ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับประชาชนที่มีปัญหาแผ่นป้ายทะเบียน ชำรุด สูญหาย หรือ ลบเลือนในสาระสำคัญ อย่าได้หลงเชื่อและซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถมาขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทน ณ สำนักงานขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ มีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท ทั้งนี้ รถที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 5 วันทำการ และรถที่จดทะเบียนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 10 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รถกระบะบรรทุก

รถกระบะบรรทุก

ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับรถกระบะบรรทุกใช่ไหม ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่องานอุตสาหกรรม หรือการใช้งานทั่

อ่านต่อ »