กรมขนส่ง ขอความร่วมมือรถบรรทุกเลี่ยงขนส่งและวิ่งรถเปล่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค. 66

รถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า

รถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และการวิ่งรถเปล่า จากการที่กรมขนส่งได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้ ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 65 ถึง 4 ม.ค. 66

       ในตอนนี้ก็ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีประชาชนหลายๆ ท่านก็ได้เริ่มออกเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือออกเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนตามสถานที่ต่าง ๆ กันบ้างแล้ว ทาง P.I.E Premium Modern Truck จะนำข่าวสารจากทางกรมการขนส่งทางบกมาแจ้งแก่ทุกท่าน เกี่ยวกับการขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วย รถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และการวิ่งรถเปล่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลแห่งความสุข

       ทางด้านนายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมากจึงทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีอาจโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น

       ดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (วิ่งรถเปล่า) ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจร และลดโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถ

และนอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติดังนี้

  1. 1.กำชับให้ผู้ขับรถขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ
  2. 2.ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก รถลากจูง รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง
  3. 3.ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์
  4. ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) ในรถของตนเองให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่าน Application DLT-GPS แจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง และให้เดินรถเฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น
รถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า
Image by rawpixel.com on Freepik

       และทางด้าน รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกต่าง ๆ ทั้งรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล รวมถึงองค์กรด้านการขนส่งสินค้า 30 แห่ง ประกอบด้วย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี, สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก,สมาคมผู้ประกอบการรถเครน, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้, สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งภาคตะวันออก, ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง, สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก, สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำมันแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทย, สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก, ชมรมรถบรรทุกจังหวัดลำปาง, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ,สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย, สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง, สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และผู้ประกอบการขนส่ง

     ทั้งนี้ทางด้าน กรมการขนส่งทางบกต้องขอขอบคุณ หน่วยงาน สมาคม ชมรมและผู้ประกอบการ ในความร่วมมือขนส่งสินค้าด้วย รถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และการวิ่งรถเปล่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้ โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งมอบถนนที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่นี้

Image by rawpixel.com on Freepik

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รถกระบะบรรทุก

รถกระบะบรรทุก

ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับรถกระบะบรรทุกใช่ไหม ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่องานอุตสาหกรรม หรือการใช้งานทั่

อ่านต่อ »