รถบรรทุกห้ามติดตั้งบังโคลนยื่นเกินตัวรถ ฝ่าฝืนปรับ 5 หมื่นบาท !

รถบรรทุกห้ามติดตั้งบังโคลนยื่นเกินตัวรถ

ทางด้านกรมการขนส่งทางบก เตือนไปยังผู้ประกอบการและผู้ขับรถ รถบรรทุกห้ามติดตั้งบังโคลนยื่นเกินตัวรถ ถ้าหากว่ามีการฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

       ในบางครั้งที่เราได้เดินทางบนท้องถนนร่วมกันกับรถบรรทุก อาจจะได้พบเจอกับรถบรรทุกที่มีการติดตั้งบังโคลนยื่นเกินออกมาจากที่ตัวรถบรรทุกได้บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการกระทำที่ค่อนข้างไปนำสู่อันตรายได้ ดังนั้นทางด้านของกรมการขนส่งทางบก จึงได้ออกมาเตือนไปยังผู้ประกอบการและผู้ขับ รถบรรทุกห้ามติดตั้งบังโคลนยื่นเกินตัวรถ พร้อมกับยังมีการย้ำอาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนขึ้นได้ ถ้าหากว่าฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท

       โดยทางด้านนายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก ได้มีการกล่าวว่า ตามที่มีข่าวสารอยู่ในโซเชียลมีเดีย สำหรับกรณีที่รถบรรทุกติดตั้งบังโคลนยื่นออกนอกตัวรถไปเฉี่ยวชนผู้ใช้รถใช้ถนน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ทางกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถบรรทุกและรถโดยสาร จึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการและผู้ขับรถบรรทุก ห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้อย่างเด็ดขาด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ร่วมทางขึ้นได้ อย่างเช่น การต่อเติมตัวที่ตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาด กว้าง ยาว สูง เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด, ติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกินออกนอกตัวรถ หรือติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ และถ้าหากว่ามีการฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท ตามมาตรา 71 ประกอบมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

       และนอกจากนี้ทางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังกล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลงสภาพรถบรรทุกที่ผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีคู่กรณีที่เป็นรถจักรยานยนต์ ดังนั้นจึงขอแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่รถเข้าไปในจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ จะมีอยู่ด้วยกัน 4 จุด ได้แก่

  1. บริเวณด้านหน้าของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่
  2. ด้านขวาของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ ซึ่งจะเป็นจุดที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยเฉพาะในระยะประชิด เนื่องจากความสูงของตัวรถ

      3. ด้านหลังของรถบรรทุก ผู้ขับรถบรรทุกจะไม่สามารถมองเห็นด้านหลังของรถจากกระจกมองหลังได้

  1. ด้านซ้ายของรถบรรทุก ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่สุด เนื่องมาจากเป็นจุดที่มีทัศนวิสัยแคบ ผู้ขับรถบรรทุกสังเกตเห็นรถคันอื่นได้ยาก

     และนอกจากจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงแล้วนั้น ยังมีพื้นที่บริเวณไหล่ทางยังเป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมากอีกด้วย แล้วในขณะที่ขับรถก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขับขี่ด้วยความเร็วที่ไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนดเอาไว้ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ และต้องสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ทั้งผู้ขับรถและผู้ซ้อนท้ายรถ เสมอ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยต่อตัวผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน

       และสุดท้ายแล้วทางกรมการขนส่งทางบกก็ยังได้ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกห้าม ติดตั้งบังโคลนยื่นเกินตัวรถ  และยังต้องกำชับพนักงานขับรถหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณทางเดินรถหรือไหล่ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องที่จะถึงนี้อีกด้วย ก็เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ที่มา : กรมขนส่งทางบก

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาของรถบรรทุก

ปัญหาของรถบรรทุก

ปัญหาของรถบรรทุก เสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุก คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง ในสมรรถนะของรถบรรทุกของค

อ่านต่อ »