รถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า ในช่วงวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566

รถบรรทุกเลี่ยงขนส่งและงดวิ่งรถเปล่า ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องวันฉัตรมงคล ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 เลี่ยงการจราจรติดขัด

       สำหรับในวันนี้ทาง P.I.E Premium Modern Truck จะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของกรมขนส่งทางบก ซึ่งได้ขอความร่วมมือ รถบรรทุกเลี่ยงขนส่งและงดวิ่งรถเปล่า ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง วันฉัตรมงคล ในระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 เนื่องมาจากด้วยความประชาชนมีการเดินทางอยู่เป็นจำนวนมาก ก็อาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาในด้านการจราจรติดขัด และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นได้

      โดยทางด้านของ นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก ได้มีการกล่าวว่า เนื่องด้วยในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล จะมีประชาชนที่ได้เดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและยังมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ ดังนั้น ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 ทางกรมการขนส่งทางบก จึงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง

       และสำหรับในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถ ทางด้านทางกรมการขนส่งทางบก ก็ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติดังนี้
1. กำชับให้ผู้ขับรถขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย และไม่ขับรถเกินชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด
2. ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก รถลากจูง รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง
3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์
4. ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ

Global Positioning System (GPS)

ในรถของตนเองให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่าน

Application DLT-GPS

แจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง และให้เดินรถเฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น 

      และนอกจากนี้ทางด้านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล รวมถึงองค์กรด้านการขนส่งสินค้า 28 แห่ง ประกอบด้วย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก, สมาคมขนส่งภาคตะวันออก, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ชลบุรี, สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก, สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีฟสาน, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้, สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำมันแห่งประเทศไทย, ชมรมรถบรรทุกจังหวัดลำปาง, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม, สมาคมผู้ประกอบการรถเครน, สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย, สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย, สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง, ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง, สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก, และผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ขอขอบคุณ หน่วยงาน สมาคม ชมรมต่างๆในความร่วมมือนี้ โดยเชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและส่งมอบถนนที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคลนี้

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง