ขนส่งฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและพนักงานขับรถโดยสารและรถบรรทุก ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและขับรถด้วยความระมัดระวังช่วงฤดูฝน

รถโดยสารและรถบรรทุก

รถโดยสารและรถบรรทุก หน้าฝนนี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ขับรถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและขับรถด้วยความระมัดระวัง

      ในวันนี้ทาง P.I.E Premium Modern Truck จะมาแจ้งข่าวสารล่าสุดกับผู้อ่านทุกท่าน โดยทางกรมการขนส่งทางบกได้มีการ ขอความร่วมมือจากทางด้านผู้ประกอบการและพนักงานขับ รถโดยสารและรถบรรทุก ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและขับรถด้วยความระมัดระวังในช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้ พร้อมกับแนะนำให้ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบและความพร้อมของตัวรถก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

        โดยทางด้านของนายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก ได้มีการเปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนมักจะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง ด้วยสภาพถนนเปียกลื่น รวมถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนขณะขับรถและบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นกรมการขนส่งทางบก จึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้เพิ่มการกวดขันพร้อมกับกำชับพนักงานขับ รถโดยสารและรถบรรทุก ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและขับรถด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทุกครั้งก่อนที่ออกปฏิบัติหน้าที่จะต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบของรถอยู่เสมอ เช่น การใช้ความเร็วไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด เปิดไฟหน้ารถเมื่อต้องขับรถในพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยไม่ดี ขณะขับรถให้ทิ้งระยะห่างจากคันหน้าตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากสภาพถนนที่เปียกลื่น ต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเพิ่มมากขึ้น หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหันหรือการตัดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิด หากรถยนต์ขัดข้องต้องจอดรถและให้แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้รถคันอื่นสังเกตเห็นชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

       และในกรณีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-Lock) ทุกคัน ให้ยึดมั่นคงแข็งแรงกับตัวรถและสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้โดยไม่เกิดความเสียหาย เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าร่วงหล่น และตัวรถต้องติด GPS Tracking โดยผู้ประกอบการต้องติดตามการใช้รถของพนักงานขับรถอย่างเคร่งครัด หากพบมีการกระทำผิด เช่น พนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถทันที โดยศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดได้ดำเนินการกำกับ ดูแล ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง

        ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังกล่าวต่อไปว่า ถ้าหากพบว่าพนักงานขับรถบรรทุกฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทำความผิดจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้รวมถึงจะดำเนินการลงโทษเจ้าของรถและผู้ประกอบการตามกฎหมายต่อไป

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง