ขับขี่รถอย่างปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุ

ลดอุบัติเหตุ

เราสามารถจะ ลดอุบัติเหตุ ได้ง่าย ๆ ด้วยการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและใส่ใจ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทั้งแก่ตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทางได้

       ในหลาย ๆ ครั้งที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้น แล้วสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ผู้ขับขี่รถฝ่าฝืนกฎจราจรนั่นเอง อาจจะเนื่องมาจากความเคยชินถึงแม้ว่าในบางครั้งจะไม่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้น แต่โชคดีก็ไม่มีทุก ๆ ครั้งไป การฝ่าฝืนกฎจราจรก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นไปอีก และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าแล้วก็ย่อมสร้างความเสียหายได้ทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินอย่างแน่นอน และสิ่งที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้นั่นก็คือ ผู้ขับขี่รถควรใส่ใจและปฏิบัติตามกฎจราจรให้เคยชินจนเป็นนิสัย ละลดความมักง่ายลงไป ซึ่งก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทั้งแก่ตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทางได้  แล้วยังจะช่วยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อผู้ใช้รถใช้บนถนนทุกคนอีกด้วย วันนี้ทาง P.I.E Premium Modern Truck ก็จะได้นำวิธีง่าย ๆ ที่นำเอาไปปฏิบัติก็จะสามรถช่วยให้เราสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและ ลดอุบัติเหตุ ลงไปได้

  • เปิดใช้ไฟตัดหมอกเมื่อจำเป็น

– เปิดใช้ในเวลาที่ฝนตกหนัก จะช่วยให้เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นได้ดีขึ้น

– เปิดใช้ในเวลาที่มีหมอกหนา เนื่องจากมีทัศนวิสัยการขับขี่ไม่ดีมองเห็นเส้นทางได้ยาก จำเป็นที่จะต้องเปิดใช้งาน

– เปิดใช้ในเวลาที่ขับขี่ผ่านกลุ่มควันหนา จนไม่สามารถมองเห็นทางเส้นทางข้างหน้าในระยะ 50 เมตรได้อย่างชัดเจน

  • ห้ามดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้ายรถให้เป็นแสงสีฟ้าหรือสีอื่น ๆ หรือทำให้มีความสว่างจ้าจนสามารถสะท้อนเข้ากระจก ส่องเข้าตาของผู้ขับขี่รถคนอื่น ๆ ที่ขับขี่สวนทางมา ซึ่งจะสามารถทำให้สายตาพร่ามัว จนอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนได้
  • ไม่ขับขี่เปิดเลนเอง หรือไม่ขับขี่รถบนบริเวณไหล่ทาง เนื่องจากไหล่ทางนั้นเป็นช่องทางสำหรับรถฉุกเฉิน อย่างเช่น รถพยาบาล รถตำรวจ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน หรือมีไว้สำหรับรถที่จอดเสียชั่วคราวเท่านั้น
  • ไม่ขับขี่ปาดหน้าแซงคิว หรือขอแทรกเข้าไปที่คอสะพาน โดยไม่ได้สนเส้นทึบ เพราะจะทำให้เกิดปัญหารถติดหนักกว่าเดิม และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อีกด้วย
  • อย่าขับขี่รถอย่างช้าแช่ที่เลนขวา เนื่องจากเลนขวามีไว้สำหรับแซง และเมื่อมีรถที่ขับขี่ด้วยความเร็วกว่าจะต้องหลบซ้ายเท่าที่จะกระทำได้ ใช้ความเร็วบนท้องถนนได้ตามที่กฎหมายกำหนดจึงจะปลอดภัย และทุกครั้งที่ต้องเปลี่ยนเลนจะต้องเปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณล่วงหน้าก่อนเสมอ ลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยทั้งตัวคุณและเพื่อนร่วมทาง
  • เว้นระยะห่างในการขับขี่อยู่เสมอ ไม่ขับรถจี้ท้ายที่รถคันหน้า เนื่องจากระยะการเบรกอาจไม่เพียงพอในการหยุดรถได้อย่างปลอดภัย

       ด้วยความปรารถนาดีจากทาง P.I.E Premium Modern Truck อยากให้ทุกคนขับขี่รถอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งหลีกเหลี่ยงพฤติกรรมการขับรถที่อาจจะมีความเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จะช่วยลดอุบัติเหตุ  บนท้องถนนได้ เพื่อตัวคุณและเพื่อนร่วมทาง

ที่มา : ขับขี่ปลอดภัย By DLT

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง