กรมขนส่งทางบกเปิดรับสมัคร เรียนขับรถใหญ่สร้างอาชีพ (ท.2) ได้ฟรี !

เรียนขับรถใหญ่สร้างอาชีพ (ท.2) ได้ฟรี หลักสูตร 5 วัน ในโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง จากกรมการขนส่งทางบก

      สำหรับในวันนี้ P.I.E Premium Modern Truck ก็จะมาแจ้งข่าวสารดี ๆ แก่ผู้อ่านและนักขับรถบรรทุกทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคย โดยทางด้านกรมการขนส่งทางบก ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง จากการร่วมมือกันของโรงเรียนการขนส่ง ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด และ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิด รับสมัคร เรียนขับรถใหญ่สร้างอาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนและสอบทำใบขับขี่รถบรรทุก (ชนิดที่ 2) (ท.2) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร 5 วัน ณ โรงเรียนการขนส่ง

       ซึ่งในโครงการ เรียนขับรถใหญ่สร้างอาชีพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และรวมถึงอาหารว่างตลอดการอบรมหลักสูตร 5 วัน ณ โรงเรียนการขนส่ง หรือศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี

รายละเอียดการอบรม

 • รุ่นที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายนนี้ เรียนวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566
 • รุ่นที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤษภาคม เรียนวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566

โดยรับสมัครจำนวนจำกัด ซึ่งโรงเรียนการขนส่งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมและรุ่นในการอบรมตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ยังไม่สิ้นอายุ (ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
 • ไม่มีร่างกายพิการ
 • ไม่มีประวัติเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถ ในการกระทำความผิดหรือความผิดลหุโทษหรือได้พ้นโทษมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

หลักฐานการสมัคร

 •  บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ (ไม่ขาดต่ออายุ)
 • ใบรับรองแพทย์สำหรับขออนุญาตขับรถ
 • หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  (สามารถยื่นขอตรวจประวัติด้วยตนเองได้ที่ เว็บไซด์ https://www.crd-check.com/bg/landing )

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ เรียนขับรถใหญ่สร้างอาชีพ

 • สแกน Qr code ตามรูป จะต้องต้องเตรียมหลักฐานการสมัครให้เรียบร้อย
 • คลิกลิ้งค์สมัคร https://forms.gle/93f8jM5PXt3xtQBD7
เรียนขับรถใหญ่สร้างอาชีพ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

Website : https://www.dlt.go.th/th/driving-school/

Facebook : https://www.facebook.com/dltdrivingschool/

Line Official : https://lin.ee/WwfSRiP

ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ลำลูกกา  02-192-3396

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง