โครงการ แบตฯดี มีคืน จากสถาบันยานยนต์

แบตฯดี มีคืน

โครงการ แบตฯดี มีคืน จากสถาบันยานยนต์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทีเข้ารับบริการทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ไดเตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 29 ธ.ค.66

       ทาง P.I.E Premium Modern Truck ก็กลับมาพร้อมกับแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ดี ๆ กับผู้อ่านทุกท่านได้ทราบเหมือนอย่างเช่นเคย ในวันนี้จะมาแจ้งข่าวของโครงการ “ แบตฯดี มีคืนโดยศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร จึงขอร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า มอก.3026-2563 (UN R100) และแบตเตอรี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า มอก.2952-2536 (UN R136) กับสถาบันยานยนต์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 29 ธันวาคม 2566

        และสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบเกิดการพัฒนาแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยเป็นไปตาม มอก.หรือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ มอก. และก็ยังเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

โดยมอบสิทธิประโยชน์ โครงการ แบตดีฯ มีคืน ดังต่อไปนี้

– รับเงินคืน 10% สำหรับค่าทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาต มอก.*

– ฟรี! ในส่วนของค่าบริการตรวจการตรวจประเมินโรงงาน* แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าจากสถาบันยานยนต์

– ฟรี! ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ

ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. คุณสมบัติผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ยื่นขอ มอก. เท่านั้น
  2. ในการยื่นคำขอรับอนุญาตทำหรือนำเข้าสำหรับ แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า มอก.3026-2563 (UN R100) หรือ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า มอก.2952-2536 (UN R136) กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในระยะเวลาโครงการฯ
  3. แจ้งความประสงค์ในการขอรับสิทธิ์กับหน่วยรับบริการของสถาบันยานยนต์
  4. นำผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งมาทดสอบกับทางสถาบันยานยนต์ อย่างครบทุกรายการ
  5. แจ้งหมายเลขคำขอรับบริการและนำส่งเอกสารใบอนุญาต มอก. เพื่อเป็นการขอรับเงินคืน

เอกสารประกอบในการขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

  1. ใบคำขอรับบริการทดสอบของสถาบันยานยนต์
  2. หลักฐานสำเนาใบรับนำส่งตัวอย่าง สมอ. ภายในระยะเวลาโครงการฯ
  3. เอกสารใบอนุญาต มอก.
  4. สำเนาบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับใบคำขอรับบริการของสถาบันยานยนต์
แบตดีฯ มีคืน

ช่องทางการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการ แบตดีฯ มีคืน

ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์

โทรศัพท์:  02-324-0710 ต่อ 134, 135, 138

อีเมล:  [email protected]

ไลน์:  @thaiauto

ที่มา : thaiauto.or.th

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง