ใบสั่งออนไลน์ ถ้าไม่จ่ายเจอจับแน่ !

ใบสั่งออนไลน์

ใบสั่งออนไลน์ เช็กประวัติย้อนหลัง-จ่ายได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ้าไม่จ่ายค่าปรับ ส่งหมายจับถึงบ้านแน่นอน

       ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ได้เริ่มมีการบังคับใช้ใบสั่งแบบใหม่ ที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบ ใบสั่งออนไลน์ พร้อมกับยังสามารถจ่ายค่าปรับผ่านธนาคารได้ในทันที และแสดงประวัติการได้รับใบสั่งจราจรหรือดูใบสั่งย้อนหลังสำหรับใบสั่งที่ยังไม่หมดอายุความ 1 ปี ผ่านระบบ e-Ticket ผ่านเว็บไซต์ ptm.police.go.th จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       และล่าสุดทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ได้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร และไม่มาชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดอีกด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีวินัยจราจรพร้อมกับลดปัญหาของการเกิดอุบัติเหตุ  เนื่องมาจากว่าที่ผ่านมามักจะมีผู้ที่กระทำความผิดแล้วไม่ชำระค่าปรับอยู่จำนวนมาก แล้วนอกจากนี้แล้วพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรก็ยังมีให้พบเห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นอยู่เป็นประจำ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา

    สำหรับในวันนี้ทาง P.I.E Premium Modern Truck ได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับมีขั้นตอนการการปฏิบัติตามข้อบังคับใช้ดังกล่าวมาฝากทุกคนแล้ว

  1. เจ้าพนักงานจราจรออกใบสั่งแก่ผู้ที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ทั้งแบบความผิดซึ่งหน้า และความผิดที่ตรวจจับด้วยกล้องตรวจจับการกระทำความผิด โดยระยะเวลาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยออกใบสั่งใน 3 รูปแบบ ได้แก่

– การเขียนใบสั่งเล่ม

– ใบสั่งจากภาพกล้องวงจรปิดส่งไปทางไปรษณีย์

– ใบสั่งจากเครื่อง E-TICKET

  1. สำหรับในกรณีที่ผู้ที่กระทำความผิดไม่มาชำระค่าปรับ เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งแต่ละประเภท เจ้าพนักงานจราจรจะทำการออกหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง (ใบเตือน) ที่จะจัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระค่าปรับในใบสั่ง โดยให้ถือว่าเจ้าของ/ผู้ครอบครอง ได้รับแจ้งเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันส่ง และจะต้องชำระค่าปรับภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
  2. สำหรับในกรณีที่พ้นระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในใบสั่งหรือใบเตือน แล้วผู้ที่กระทำความผิดยังไม่มาชำระค่าปรับ (นอกจากการส่งข้อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการตามมาตรการงดออกเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีแล้ว) พนักงานสอบสวนจะทำการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อให้มาชำระค่าปรับ และถ้าหากยังไม่มาพบตามหมายเรียกทั้ง 2 ครั้ง พนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องขออนุมัติศาลในเขตพื้นที่เพื่อออกหมายจับ
  3. สำหรับในกรณีที่ถูกออกหมายเรียกหรือหมายจับ ผู้ต้องหาจะถูกแจ้งข้อกล่าวหา โดยจะเป็นข้อหาตามข้อหาที่ผู้ต้องหาได้กระทำผิดตามใบสั่ง และความผิดข้อหาตามมาตรา 155 “ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ม.141 (ชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนดในใบสั่ง) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ต้องหาต้องเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนด้วยตนเอง ณ สถานีตำรวจที่ออกหมายเรียก หมายจับ ไม่สามารถชำระผ่านช่องทางอื่นได้
  4. ผลของการถูกออกหมายจับในคดีอาญา เมื่อถูกออกหมายจับแล้ว จะถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวบุคคลที่มีหมายจับได้ทั่วราชอาณาจักร จากการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมฐานข้อมูล ถ้าหากว่าบุคคลที่มีหมายจับเดินทางออกนอกประเทศจะถูกจับและเกิดความยากลำบากในเรื่องการเดินทาง และนอกจากนี้ยังถูกบันทึกในทะเบียนประวัติซึ่งอาจส่งผลต่อการประกอบอาชีพการทำงาน ซึ่งในกรณีที่หน่วยงานสอบถามประวัติคดีอาญาว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับ จะทำให้เกิดความยากลำบากและความน่าเชื่อถือในการทำนิติกรรมอีกด้วย
  5. กรณีผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนด้วยตนเองหรือถูกจับกุม และยินยอมเปรียบเทียบปรับให้คดีอาญาเลิกกัน
  6. ทั้งนี้เองมาตรการดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบย้อนหลังใบสั่งที่ยังไม่หมดอายุความ (ระยะเวลา 1 ปี) โดยเน้นกรณีกระทำผิดซ้ำบ่อยครั้งก่อน

ที่มา : autolifethailand

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง