ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ ก็มีโทษเท่ากับเมาแล้วขับ !

ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์

ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ ก็จะเข้าข่ายในความผิดข้อหาเมาแล้วขับ อาจรับโทษสูงสุดถึงขั้นจำคุก รวมไปถึงถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่อีกด้วย

      จากข่าวที่ปรากฏให้เห็นผ่านมาไม่นานมานี้ และถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์กัน จนมีข้อถกเถียงอย่างกว้างขวาง ในกรณีผู้ขับขี่รถยนต์รายหนึ่ง ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ หลังจากที่เกิดเหตุเฉี่ยวชนบนทางด่วน หลายคนคงเกิดข้อสงสัยขึ้นว่าในกรณีแบบนี้จะมีความผิดหรือไม่ คำตอบก็คือมีความผิดครับ จะผิดในฐานข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่ให้ทำการทดสอบผู้ขับขี่นั่นเอง สำหรับวันนี้ ทาง P.I.E. Premium Modern Truck จะมาคลายข้อสงสัยด้วยความรู้ที่เตรียมมาให้ผู้อ่านทุกท่าน ไปอ่านพร้อมกันเลย

    ในปัจจุบันการฝ่าฝืนไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ จะถือว่ามีความผิดข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2542 มาตรา 142 วรรคสอง ในกรณีที่เจ้าพนักงานเห็นว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ดังกล่าวว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่ โดยบทกำหนดโทษเป็นไปตาม มาตรา 154 (3) ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 142 วรรคสอง ต้องระวางปรับครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท

       ทั้งนี้ ถ้าหากว่าผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นขับขี่รถในขณะเมาสุรา แม้ไม่ยอมทดสอบก็ตาม โดย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2542 มาตรา 142 วรรคสอง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2542 มาตรา 142 วรรคสอง ได้บัญญัติเอาไว้ว่า ในกรณีที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น หากผู้น้ันยังไม่ยอมให้ทดสอบตามวรรคสามโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้น้ันฝ่าฝืน มาตรา 43 (2) (สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นขับขี่รถในขณะเมาสุรา แม้ไม่ยอมทดสอบ)

       และกรณีเช่นนี้เอง ผู้ขับขี่ก็จะมีความผิดในข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุรา ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2542 มาตรา 43 (2) ซึ่งห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

       ผู้อ่านหลายคนก็คงจะคลายข้อสงสัยกันไปแล้วถึงข้อกฎหมายและโทษที่เกี่ยวข้องของกรณีการขับรถในขณะเมาสุราและการไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ และทาง P.I.E. Premium Modern Truck ก็อยากให้ทุกคนให้ช่วยกันลดอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วยกันเมาไม่ขับ ไม่ขับขี่ด้วยเร็ว พร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทุกการขับขี่บนท้องถนนของพวกเราทุกคนนั่นเองครับ

ที่มา : sanook.com

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาของรถบรรทุก

ปัญหาของรถบรรทุก

ปัญหาของรถบรรทุก เสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุก คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง ในสมรรถนะของรถบรรทุกของค

อ่านต่อ »