รถบรรทุกเฉพาะต่างจากรถบรรทุกทั่วไปอย่างไร หน้าปก

หาคำตอบ รถบรรทุกเฉพาะต่างจากรถบรรทุกทั่วไปอย่างไร ?

หลายคนคงเคยสงสัยว่า รถบรรทุกเฉพาะต่างจากรถบรรทุกทั่วไปอย่างไร สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ ใช้ทดแทนกันได้หรือไม่ ในบางงาน บางกรณี ซึ่งในวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับ โดยเราจะขอเริ่มจากการนิยามรถ 2 ประเภทนี้ก่อน

คำนิยามของรถบรรทุกทั่วไป 

” รถที่ใช้เพื่อบรรทุกสิ่งของต่างๆ ซึ่งปรกติมีขนาดที่ใหญ่ พละกำลังขับเคลื่อนดี และ สัณฐานมาก โดยรถบรรทุกนั้นมีหลายขนาด แยกตามการใช้งานต่างกันไป ตั้งแต่รถที่ใช้เพื่อการค้าขาย หรือ งานรับ-ส่งสินค้า (โลจิสติกส์) และ รถบรรทุกแบบทั่วไปส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลงประเภท แก๊สโซลีน หรือ ดีเซล “

คำนิยามของรถบรรทุกเฉพาะทาง

” รถบรรทุกที่ใช้งานตามประเภทงานต่างๆ ดดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งหมายถึงรถบรรทุกที่ได้มีการดัดแปลง หรือ ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มเข้าไปเพื่อให้สามารถใช้ดำเนินกิจการบางอย่างได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนมากรถบรรทุกแบบงานเฉพาะทางก็จะมีการนำเอาหัวรถบรรทุกมาติดตั้งส่วนเสริมต่อที่ส่วนกลาง – ส่วนท้าย ของรถ ส่วนใหญ่อุปกรที่ติดตั้งเข้าไปจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักกว่ากระบะบรรทุก และ มีขนาดใหญ่กว่า ตัวอย่างเช่น รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ที่จะมีการติดตั้งส่วนของห้องเก็บขยะขนาดใหญ่ พร้อมกับส่วนของระบบไฮดรอลิกสำหรับบีบอีดขยะเข้าไปในช่องเก็บขยะ หรือ รถดับเพลิง ที่มีการติดตั้งส่วนของอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมแทงค์บรรจุน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ “

จากคำนิยามข้างต้นก็พอจะทำให้เห็นภาพของรถบรรทุก 2 ประเภทนี้ได้อย่างชัดเจนมากแล้ว ซึ่งทั้ง 2 ประเภทแม้จะเป็นรถบรรทุกที่ใช้บรรทุกของ หรือ เคลื่อนย้ายคน/สิ่งของเหมือนกัน แต่ก็มีขีดความสามารถที่ไม่เท่ากัน เช่น รถบรรทุกสามารถขนของขึ้นท้ายกระบะได้เยอะกว่ารถบรรทุกเฉพาะที่บางประเภทไม่สามารถขนส่งสิ่งของได้เลย หรือ รถบรรทุกทั่วไปแม้จะมีกระบะที่ใหญ่มากขนส่งได้เยอะ แต่ก็ไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการทำงานที่เฉพาะทางอย่างเช่น กระเช้ายกเพื่อซ่อมสายไฟฟ้า เป็นต้น

การใช้งานที่ต่างกันส่งผลอะไรกับรถบรรทุกบ้าง ?

หากจะถามถึงการใช้งานที่ต่างกันของรถบรรทุกทั่วไป กับ รถบรรทุกเฉพาะ ส่งผลอะไรกับรถบ้าง หรือ การใช้งานรถบรรทุกทั่วไปประจำวัน กับ การใช้งานรถบรรทุกเฉพาะครั้ง 1 รอบงาน มีความแตกต่างกันมากแค่ไหน และ ส่งผลอะไรกับตัวรถ คำตอบคือ รถบรรทุกทั่วไป ถูกออกแบบมาเพื่อการขนส่ง บรรทุก เคลื่อนย้ายสิ่งของเป็นปกติอยู่แล้ว การใช้งานจึงสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานกว่า และ สามารถเดินทางได้ไกลกว่าในแต่ละรอบการทำงาน แต่รถบรรทุกเฉพาะจะมีการดัดแปลงส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงาน จึงทำให้ความสามารถด้านการขนส่งนั้นลดน้อยลงไปด้วย เราจึงไม่ค่อยเห็นรถประเภทนี้เดินทางไกลๆ มากนั้น ด้วยความที่ว่าสิ่งของที่ต้องบรรทุกนั้นแตกต่างกัน ซึ่งรถบรรทุกเฉพาะบางประเภทก็จะมีการควบคุมที่ยาก และ แตกต่างจากการขับขี่รถบรรทุกทั่วไป เช่น รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หรือ รถดับเพลิง เป็นต้น 

แต่หากจะถามว่ารถประเภทเฉพาะนั้นสามารถเดินทางไกลๆ ได้หรือไม่นั้น ก็สามารถตอบว่าได้ แต่ก่อนจะมีการเดินทางจะต้องมีการตรวจสอบรถใหม่โดยละเอียกเพื่อให้เหมาะสมแก่การเดินทางด้วยเช่นกัน เพราะหากไม่ตรวจสอบให้ดีรถบางประเภทก็อาจจะมีความลำบากในการเดินทางไกลมากกว่าปกติแน่นอน

รถบรรทุกเฉพาะต่างจากรถบรรทุกทั่วไปอย่างไร รถบรรทุกทั่วไป
รถบรรทุกเฉพาะต่างจากรถบรรทุกทั่วไปอย่างไร รถแบบเฉพาะงาน

และนี่ความความแตกต่างระหว่าง รถบรรทุกทั่วไป กับ รถบรรทุกเฉพาะ ซึ้งหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน

ขอขอบคุณอย่างสูง P.I.E. Premium Modern Truck

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง