ประกันภัยสำหรับรถบรรทุก (รถใหญ่)

ประกันภัยสำหรับรถบรรทุก

ประกันภัยสำหรับรถบรรทุก มีประเภทรถบรรทุก (รถใหญ่) ใดบ้างที่รับประกันภัย

รถบรรทุก หรือ รถใหญ่ เองก็จำเป็นต้องทำประกันภัยไม่ต่างจากรถประเภทอื่น ๆ ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนควรทำ ประกันภัยสำหรับรถบรรทุก ไว้ เพื่อการคุ้มครองต่าง ๆ รถบรรทุกส่วนใหญ่เป็นรถรถที่ใช้สำหรับเชิงพาณิชย์เ พื่อการบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ มีการเดินทาง เพื่อขนส่งอยู่ตลอด ดั้งนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะมีความรุนแรงที่มากกว่ารถยนต์ขนาดเล็ก ๆ การทำประกันภัยสำหรับรถบรรทุกไว้จะสามารถคุ้มครองได้ตั้งแต่ รถตัว หรือ ชีวิต ทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอกไปจนถึงกรณีสูญหาย โดย P.I.E. Prumium Modern Truck จะพาไปดูว่ารถบรรทุกประเภท (รถใหญ่) ประเภทใดบ้างที่รับประกันภัย

ประเภทของประกันภัย

ประเภทของประกันภัยสำหรับรถบรรทุกก็เหมือนกับประกันภัยรถยนต์ทั่วไป ที่มีประกันชั้น 1 , 2 และ 3 โดยแต่ละชั้นจะมีการกำหนดอายุ ขนาดของรถบรรทุก สามารถเลือกให้เหมาะสมกับรถบรรทุกได้ ดังนี้

ประกันชั้น 1 มีความคุ้มครองสูงสุด คือ คุ้มครองตัวรถเอาประกันทุกกรณี คุ้มครองทั้งชีวิต และ ทรัพย์สิน บุคคลภายนอก เหมาะสำหรับรถบรรทุกที่ยังไม่หมดภาระไฟแนนซ์ หรือ รถที่อายุไม่เกิน 15 ปี

ประกันชั้น 2 คุ้มครองตัวรถเอาประกันกรณีสูญหาย ไฟไหม้ และ คุ้มครองทั้งชีวิต และ ทรัพย์สิน บุคคลภายนอก เหมาะสำหรับผู้ประกันที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย และ ค่าเบี้ยประกันภัยลง

ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะชีวิต หรือ ทรัพย์สิน บุคคลภายนอก เป็นการประกันภัยขั้นต่ำที่ผู้ประกอบการทุกคนควรต้องทำติดไว้ เนื่องจากรถบรรทุกนั้นมีขนาดใหญ่ และยังมีการเดินทางตลอดเวลา ถ้าหากเมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจจะมีความรุนแรงที่มากกว่ารถยนต์ขนาดเล็ก

เลขรหัสรถบรรทุก

เลขรหัสรถบรรทุกนั้นจะที่อยู่ในกรมธรรม์ประกันรถบรรทุก เป็นตัวเลขที่บริษัทประกันใช้ระบุว่าประเภทของรถบรรทุกที่ทำประกัน การจำแนกประเภทรถบรรทุกจะช่วยให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลในกรมธรรม์ โดยจะมีตัวเลข 3 หลักประกอบกัน คือ

ตัวเลขลำดับที่ 1 เป็นตัวเลขหน้าสุดหมายถึงประเภทรถ

เลข 3 คือรถบรรทุก

เลข 4 คือรถยนต์ลากจูง

เลข 5 คือรถพ่วง

ตัวเลขลำดับที่ 2 และ 3 จะหมายถึงการนำรถไปใช้

เลข 20 คือชนิดรถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์

เลข 40 ชนิดรถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ

ประเภทรถบรรทุก (รถใหญ่) ที่รับประกันภัย
 • รหัสรถ 320 
  รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ 
  ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์
  เช่น รถบรรทุกตู้แห้ง หรือ ตู้เย็น, รถบรรทุกยกเทได้ (รถดั๊มพ์), รถบรรทุกโม่ปูน, รถบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรงไฮดรอลิกส์เครน, รถบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรงเฮี๊ยบ, รถเครน, รถบรรทุกติดตั้งฮุกลิฟท์ และรถบรรทุกติดตั้งเครื่องฉีดปูน
 • รหัสรถ 340
  รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ
  ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ
  เช่น รถบรรทุกลากจูง
 • รหัสรถ 520
  รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์
  ลักษณะการใช้งาน : ใช้เพื่อการพาณิชย์
  เช่น รถพ่วงยกเทได้ (ดั๊มพ์), รถพ่วงพื้นเรียบ และ รถพ่วงถังบรรทุกปูนผง หรือ อาหารสัตว์

รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมที่จะทำ ประกันภัย สำหรับรถบรรทุก ของท่าน ทั้งนี้ก็เพื่อจะเป็นประโยชน์ในยามที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้ อย่าน้อก็ควรทำประกันขั้นต่ำ หรือ ประกันชั้น 3 เอาไว้ก็ยังดี และ สำหรับบทความนี้เราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านที่ได้อ่าน 

ที่มา : นำสินประกันภัย , เงินติดล้อ

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง