การจราจรช่วงสงกรานต์ปี 2565 นี้

การจราจรช่วงสงกรานต์ปี 2565

สำหรับ การจราจรช่วงสงกรานต์ปี 2565 นี้ทางตำรวจได้เตรียมแผนการรับมือการเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยเตรียมกำลังอำนวยความสะดวกกว่า 8 หมื่นนายพร้อมข้อกำหนดนโยบายด้านจราจร

       ในวันนี้ P.I.E. Premium Modern Truck จะขอมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ การจราจรช่วงสงกรานต์ปี 2565 ที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งได้มีรายละเอียดการกำหนดนโยบายด้านการจราจรที่เกี่ยวกับการเดินทางของรถบรรทุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่ด้วยเช่นกัน

       จากที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้มีการจัดแถลงการเตรียมความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนได้ทำการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ไว้เมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมานี้เอง โดยมีการเตรียมการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 80,000 นาย เพื่อให้การอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมยังได้มีการกำหนดนโยบายด้านการจราจร โดยมีจุดเน้น ดังนี้

1. ด้านการอำนวยความสะดวก และ การจราจรช่วงสงกรานต์ปี 2565

       ด้านการอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีปริมาณรถเข้า – ออก กทม. ในช่วงวันที่ 11 – 17 เม.ย. เป็นจำนวนมากกว่า 6.7 ล้านคัน โดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มเดินทางตั้งแต่ 8 เม.ย. ซึ่งปริมาณรถที่จะออกมากที่สุด ในวันที่ 12 เม.ย. และ 13 เม.ย. ปริมาณรถที่จะกลับเข้า กทม. มากที่สุดในวันที่ 16 เม.ย. และ 17 เม.ย. ทางตร. ได้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม ตั้งแต่การจัดทำแผนที่แสดงเส้นทางสำรอง เส้นทางเลี่ยง และ เส้นทางลัด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คืนพื้นผิวจราจรให้เสร็จสิ้นภายใน 8 เม.ย. และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรในแต่ละเส้นทางบริเวณทางร่วมทางแยก และ หน้าสถานีบริการน้ำมันหรือจุดแวะพักรถ

โดยมีศูนย์ควบคุมสั่งการที่กองบังคับการตำรวจทางหลวง มีบริการ สายด่วน 1193 หรือ เพจ Facebook ตำรวจทางหลวง และ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) สายด่วนหมายเลข 1197 (พื้นที่ กทม.) เพื่อให้บริการประชาชน ในการสอบถามเส้นทาง รับแจ้งอุบัติเหตุ

2. ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

       ได้มีการออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรมา 2 ฉบับด้วยกัน ดังต่อไปนี้

(1) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) ขาออก กทม. 9 เส้นทาง 10 จังหวัด ระยะ 217 กม. ระหว่าง 8-14 เม.ย. และ ส่วนขาเข้า กทม. 9 เส้นทาง 13 จังหวัด ระยะทาง 228 กม. ระหว่าง 14-19 เม.ย. เพื่อใช้เป็นช่องทางพิเศษ เพื่อระบายรถช่วงที่หนาแน่นให้คล่องตัว

(2) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถในถนนบางสาย ตั้งแต่ 12-13 เม.ย. และ ตั้งแต่ 16-18 เม.ย. เส้นทางห้ามวิ่ง 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 194 กม. ทั้งนี้ สำหรับรถบรรทุกที่มีความจำเป็นต้องเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถยื่นคำขอขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ของ บก.ทล. ได้ที่  www.hwpdth.com โดยเริ่มเปิดระบบขออนุญาตทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป

3. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ

       มีการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน บังคับใช้กฎหมายจราจร 10 ข้อหาหลัก ดำเนินคดีอย่างจริงจังกับผู้ที่ขับรถในขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด รวมทั้งกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่

1.ขับรถย้อนศร

2.ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

3.ขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้า

4.ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว

5.ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น และการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายทางม้าลาย

       โดยในการตรวจจับการกระทำผิด จะใช้วิธีการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามมาตรฐาน (Standard Operation Procedure) รวมถึงการใช้ชุดสายตรวจจราจรออกตรวจในพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือ มีสถิติการกระทำผิดบ่อยครั้ง ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 4เม.ย.65 เป็นต้นไป

       ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ตำรวจจะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย กรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการสอบสวนขยายผล ในกรณีที่เด็ก หรือ เยาวชนดื่มสุราแล้วมาขับรถ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ขายสุรา ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และ ดำเนินคดีกับบุคคลที่ชักจูง ส่งเสริม หรือ ยินยอม ให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ และ บังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเข้มงวด (การห้ามจำหน่ายสุราในเวลาห้าม และ ห้ามดื่ม-ห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ในสถานที่กฎหมายกำหนด และห้ามขายให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

4. เพิ่มมาตรการเพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุ การจราจรช่วงสงกรานต์ปี 2565

       มีการเพิ่มมาตรการเพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุ ทุกสถานีตำรวจ จัดทำฐานข้อมูลบัญชีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้แก่ บัญชีบุคคลเสี่ยง บัญชีร้านค้าเสี่ยง บัญชีกิจกรรมเสี่ยง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเข้าไปประชาสัมพันธ์ ป้องปราม หรือ ตักเตือนก่อนทำผิด

5. มาตรการป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุในทางม้าลาย

       มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในทางม้าลาย ตร. ได้สำรวจข้อมูลเส้นทางข้าม ทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของถนน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดแผนการปรับปรุงซ่อมแซม โดยผลการสำรวจ มีเส้นทางข้ามภาพรวมทั้งประเทศ มีจำนวน 10,254 จุด (มีสัญญาณไฟจราจร 1,262 จุด มีกล้อง CCTV 1,881 จุด) จะจัดทำเส้นทางข้ามเพิ่มเติม 328 จุด  ยกเลิก/ปรับย้าย 25 จุด  กำหนดแผนการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางข้าม จำนวนทั้งสิ้น 2,853 จุด (จัดทำแล้วเสร็จ 1,048 จุด คงเหลือ 1,805 จุด) บังคับใช้กฎหมาย ข้อหาที่เกี่ยวกับทางข้าม การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร “เส้นทางข้าม”, ไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม, จอดรถในทางข้าม และ ขับรถโดยใช้ความเร็วบริเวณเส้นทางข้ามเกินกฎหมายกำหนด ตั้งแต่เดือน ก.พ.65 จนถึงปัจจุบัน มีผลการจับกุมทั้ง 4 ข้อหา รวมจำนวน 3,739 ราย

6. ห้องพักฟรีทั่วไทยจากใจตำรวจทางหลวง

       ห้องพักฟรีทั่วไทยจากใจตำรวจทางหลวง มีหน่วยบริการ 201 หน่วยทั่วประเทศโดยให้บริการ ของหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ผ่านระบบออนไลน์ที่ booking.hwpdth.com โดยมีห้องพักผ่อนฟรี สำหรับให้ประชาชนแวะพักเหนื่อย พร้อมกับการบริการเครื่องดื่ม และ ขนมทานเล่น ห้องน้ำสะอาดซึ่งทุกหน่วยบริการมีมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ที่ได้มาตรฐาน

       และนอกจากนี้ตร. มูลนิธิเมาไม่ขับ และบริษัทวิริยะประกันภัย ยังได้จัดทำแคมเปญ “7 วัน 7 คลิป 7 หมื่น” ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ “อาสาตำจราจร” โดยมีการรณรงค์ให้ประชาชนส่งคลิปกล้องหน้ารถ หรือคลิปจากกล้องโทรศัพท์มือถือ ในช่วง 7 วันควบคุมเข้มข้นของเทศกาลสงกรานต์ 2565 (ตั้งแต่ 11- 17 เม.ย.65 ที่บันทึกเหตุการณ์การกระทำผิดกฎจราจรสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น หรือ บันทึกอุบัติเหตุสำคัญ และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในทางคดีของตำรวจได้ ซึ่งจะคัดเลือกจากคลิปที่ประชาชนส่งมา จำนวน 7 คลิป และมอบรางวัลให้คลิปละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาท ซึ่งจะมการจัดงานมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้เจ้าของคลิปที่ได้รับคัดเลือกต่อไป

และนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดที่ทาง P.I.E. Premium Modern Truck ได้นำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและไม่พลาดข้อมูลสำคัญไป อย่างไรก็ตามในเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้มาถึงนี้ ทางเราก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ และ ไม่ลืมที่จะทำตามกฎจราจร

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รถกระบะบรรทุก

รถกระบะบรรทุก

ถ้าคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับรถกระบะบรรทุกใช่ไหม ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่องานอุตสาหกรรม หรือการใช้งานทั่

อ่านต่อ »