การขนส่ง (Transportation) คืออะไร

การขนส่ง

การขนส่ง (Transportation) คืออะไร และ มีกี่ประเภท การที่รู้จักประเภทของการขนส่งจะช่วยให้สามารถเลือกการขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้าของเราได้

       ในทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าการเติบโตของการทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจออนไลน์นั้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่มักเลือกจับจ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ ธุรกิจ การขนส่ง (Transportation) นั้นเติบโตอย่างรวดเร็วตามไปด้วยเนื่องจากระบบการขนส่งนี้เองจะมีหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้าไปให้ไปถึงมือลูกค้า และ ที่สำคัญนั้นการขนส่งไม่มีขีดจำกัดด้านพรมแดน 

เราสามารถส่งสินค้าได้ทุกประเภทข้ามพรมแดนได้ ไปจนถึงข้ามทวีปเลยทีเดียว ซึ่งวิธีการขนส่งบนโลกใบนี้นั้นมีหลายกหลายรูปแบบ แลแต่ละรูปแบบก็รองรับสินค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันไป ในวันนี้ P.I.E Premium Modern Truck จึงได้รวบรวมประเภทของการขนส่ง รวมถึงข้อดีข้อเสียมาให้ทุกคนได้ตัดสินใจเลือกรูปแบบ การขนส่ง ให้กับธุรกิจ และ สินค้าของตนเองอย่างเหมาะสมได้ ไปดูกันเลย

การขนส่ง (Transportation) คืออะไร และ มีกี่ประเภท ?

       การขนส่ง (Transportation) คือ การขนบรรทุกสิ่งของใดๆ และ การนำส่ง หรือ การเคลื่อนย้ายผู้คน หรือ สิ่งของรวมถึงการบริการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการนั่นเอง โดยจะมีเส้นทางหรือวิธีการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสมกับสิ่งของนั้น ๆ แตกต่างกันออกไป และ ในปัจจุบันนี้การขนส่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

ประเภทของการขนส่ง

การขนส่งทางบก (Land Transportation)

       การขนส่งทางบก ซึ่งการขนส่งทางบกนั้นนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ก็คือ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถยนต์ และ การขนส่งจักรยานยนต์  โดยมีลักษณะที่แตกต่างกัน

  1. การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือ รถบรรทุก (Truck Transportation) จะเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ มีความเหมาะสมสำหรับสินค้าตั้งแต่ขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ แต่จะเหมาะกับการขนส่งสินค้าในระยะทางสั้น มีความสะดวก และ รวดเร็ว และ ยังสามารถจะแวะพักระหว่างทาง หรือ เปลี่ยนเส้นทางได้ ทำให้ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการ และ เวลาการจัดส่งก็สามารถคลาดเคลื่อนได้ใน ที่สำคัญในบางครั้งก็เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปต่อถึงจุดหมายได้อีก
  1. การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) สำหรับการการขนส่งทางรถไฟจะเป็นที่นิยมเป็นในยุคสมัยก่อนอย่างมาก หรือ จะเรียกได้ว่าเป็นยุคของการบุกเบิกการขนส่งเลยทีเดียว แต่ถึงว่าแม้จะได้รับความนิยมลดน้อยลงในปัจจุบันแต่ก็ยังมียังความเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนัก และ ปริมาณมากในระยะทางที่ไกล นอกจากนี้ยังมีมีอัตราค่าบริการไม่แพงมากนัก และ ยังสามารถขนส่งสินค้าได้จำนวนมากหลายชนิด ที่สำคัญคือ มีความปลอดภัยกว่าการขนส่งทางรถยนต์ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า แต่ก็ไม่สามารถแวะพักระหว่างทาง หรือ จะออกนอกเส้นทางได้อย่างการขนส่งทางรถยนต์ จึงทำให้กำหนดระยะเวลาการจัดส่งได้อย่างแน่นอน
  1. จักรยานยนต์ (Motorcycle) จะมีความเหมาะกับสินค้าขนาดเล็ก-กลาง และ เหมาะสมกับการขนส่งในระยะการขนส่งสั้น ๆ เท่านั้น แต่ราคาไม่แพงมาก พร้อมกับความรวดเร็วในระยะการขนส่งระยะสั้น จะถูกนำมาใช้กับการขนส่งแบบ Delivery ที่เป็น บริการขนส่งแบบเร่งด่วน และ สามารถรับ – ส่งสิ่งของไปได้ถึงหน้าบ้านด้วยเวลาอันสั้น อย่างบริการส่งอาหาร หรือ รับ – ส่งสินค้า เป็นต้น และ ยังเป็นรูปแบบที่กำลังเป็นนิยมอย่างมากในปัจจุบันในบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหาร แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข้อกำจัดในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิสำหรับสินค้าบางประเภท รวมถึงการให้บริการยังไม่ได้ทั่วถึงทุกพื้นที่
การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation)

        การขนส่งทางน้ำ นับว่าเป็นวิธีการขนส่งที่มีความเก่าแก่มาแต่โบราณ โดยจะมีการขนส่งด้วยการใช้แม่น้ำ, ลำคลอง และ มหาสมุทรเป็นเส้นทางในการลำเลียง ส่วนใหญ่แล้วจะเหมาะสมกับ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ ขนส่งในระยะไกล ๆ ได้ ซึ่งเหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ พร้อมยังขนส่งได้ในปริมาณที่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทที่มีความยากแก่การเสียหาย แต่ข้อสำคัญคือจะไม่สามารถกำหนดเวลาของการขนส่งได้แน่นอน เนื่องจากจะต้องคำนึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภูมิอากาศ และ ภูมิประเทศนั่นเอง แต่สำหรับอัตราค่าขนส่งนั้นจะถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น ๆ

การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)

       การขนส่งทางอากาศ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่มีความเหมาะกับ การขนส่งระหว่างประเทศ หรือ การขนส่งที่ต้องการความรวดเร็วสูง รวมถึงสะดวก และ ปลอดภัย เพราะมีความสามารถในการขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่งประเภทอื่น ๆ เหมาะกับสินค้าที่อาจจะมีความสูญเสียได้ง่ายถ้าหากล่าช้า หรือ มีความจำเป็นที่ต้องไปถึงที่หมายอย่างเร็วที่สุด อย่างเช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ แต่จะไม่เหมาะกับสินค้า หรือ สิ่งของที่มีขนาดใหญ่ และ น้ำหนักที่มากเกินไป รวมทั้งมีอัตราค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงมากกว่าการขนส่งแบบอื่น ๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการขนส่งทางอากาศก็ทำให้ธุรกิจนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งใน และ ต่างประเทศได้ รวมถึงมีผลต่อการนำเข้า – ออกสินค้าระหว่างประเทศอีกด้วย

การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation)

       การขนส่งทางท่อ จะถูกนำมาใช้กับการขนส่งประเภทของเหลว และ ก๊าซ อย่างเช่น น้ำประปา ก๊าซธรรมชาติ หรือ น้ำมันนั่นเอง จะมีลักษณะเด่นจากการขนส่งประเภทอื่น ๆ ก็คือเป็นการขนส่งที่ใช้อุปกรณ์ในการขนส่งแบบไม่ต้องเคลื่อนที่ โดยเส้นทางในการขนส่งอาจจะอยู่บนดิน หรือแม้กระทั่งใต้ดินหรือใต้น้ำ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ เป็นตัวกำหนดความแน่นอนของเวลาในการขนส่ง ซึ่งมีข้อดีที่ประหยัดทั้งต้นทุน และ เวลาในการขนส่ง พร้อมทั้งยังขนส่งได้ไม่จำกัดเวลา หรือ ปริมาณ ที่ประหยัดต้นทุนเพราะใช้กำลังคนน้อยทำให้ค่าแรงน้อยตามลงไปด้วย แต่ก็มีข้อเสียคือจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากในการลงทุนครั้งแรก รวมถึงการตรวจสอบหาจุดบกพร่องทำได้ยาก จะไม่เหมาะสำหรับภูมิประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อย ๆ

การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System)

        การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ ก็คือการขนส่งสินค้าหรือสิ่งของโดยมีคอนเทนเนอร์ ตู้ หรือ กล่องเหล็กขนาดใหญ่ เป็นกล่องบรรจุ แล้วก็มีการขนส่งด้วยยานพาหนะ เช่น รถบรรทุก รถไฟ เรือ หรือ เครื่องบิน ไปยังจุดหมายปลายทางอีกที ในระหว่างที่ทำการขนส่งจะไม่มีการขนถ่ายสินค้า และ สิ่งของออกจากตู้ที่บรรจุ และตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำการบรรจุจะมีความแข็งแรง และ ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศอย่างมาก รวมถึงทนทานต่อการยกขนถ่ายสินค้า หรือ สับเปลี่ยนระหว่างการบรรทุกได้ดีเยี่ยม จะช่วยให้สามารถป้องกันการชำรุดเสียหายของสินค้าได้ รวมถึงยังป้องกันการถูกโจรกรรมได้อีก

        และนี่ก็เป็นข้อมูลของ ความหมายและประเภทของการขนส่ง  ที่ทางเราได้รวบรวมมาแบ่งปันกัน การศึกษารูปแบบ และ วิธีการการขนส่งแต่ละประเภทจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได้ และ ทาง P.I.E Premium Modern Truck ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับขนส่งทางบก หรือรถบรรทุกอีกมากมาย รวมถึงยังจัดหน่าย พร้อมออกแบบ และ ประกอบรถบรรทุกได้อีกตามความพึงพอใจอีกด้วย

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง