งดวิ่งรถบรรทุก 7 เส้นทางหลักวันสงกรานต์ 11-17 เม.ย. 65 นี้

งดวิ่งรถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือ งดวิ่งรถบรรทุก 7 เส้นทางหลัก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ 11-17 เมษายน 2565 นี้

       ทางกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาขอความร่วมมือกับสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้ งดวิ่งรถบรรทุก หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และ งดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า หรือ รถเปล่า ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 นี้ ก็เพื่อให้ถนนทุกเส้นทางคล่องตัว และ ปลอดภัย ตลอดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

        โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดเผยว่า ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือ สมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และ ผู้ประกอบการขนส่งด้วย รถบรรทุกไม่ประจำทาง และ รถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่อให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและ งดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถบรรทุกเปล่า) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว 

       โดยมีการคาดการณ์ไวเว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย และรวมถึงบริษัทต่าง ๆ ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การสัญจรในทุกเส้นทางเป็นไปอย่างอย่างสะดวก และ ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

        และอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยังกล่าวต่อไปว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 กรมการขนส่งทางบกตั้งเป้าหมายต้องการให้อุบัติเหตุจากรถบรรทุกลดลงน้อยที่สุด เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกแต่ละครั้งมักปรากฏความรุนแรงมากกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถลักษณะอื่น ซึ่งหนึ่งในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุดังกล่าวก็คือ การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ โดยลดจำนวนรถบรรทุกที่ออกมาวิ่งในช่วง 11 – 17 เมษายน 2565 เท่าที่จำเป็น ส่วนการขนส่งอื่นที่ไม่สำคัญเร่งด่วน ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์

       สำหรับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องมีการใช้อุปกรณ์ยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ตลอดเวลาที่ทำการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) ในรถของตนเองให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่าน Application DLT- GPS และแจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพื่อร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง และสำหรับในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถให้เดินรถได้เฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนปัญหาการจราจรติดขัด และปฏิบัติตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 คือ

1. ถนนมิตรภาพ ทับกวาง-สีคิ้ว (ทล.2)ตั้งแต่ กม. 15+600 ถึง กม. 102 : ทับกวาง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 87 กม.

2. ถนนกบินทร์บุรี – ปักธงชัย (ทล.304) ตั้งแต่ กม. 165 ถึง กม.222: กบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว ระยะทาง 57 กม.

3. ถนนบุรีรัมย์ – อรัญประเทศ บายพาสเสาไห้ (ทล.348) ตั้งแต่ กม.71 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ถึง กม.83 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 12 กม.

4. ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองนครสวรรค์ (ทล. 1)ตั้งแต่ กม.332 ถึง กม.347 : กลางแดด – นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 15 กม.

5. ถนนรังสิโยทัย ปากน้ำโพ – บางม่วง (ทล.1 17) ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.7 : ปากน้ำโพ – บางม่วง จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 7 กม.

6. ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองสระบุรี (ทล. 1)ตั้งแต่ กม.99+800 ถึง กม.106+150 : หนองยาว จ.สระบุรี ระยะทาง 7 กม.

7. ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทล.362)ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.9+288 : ปากเพรียว สระบุรี ระยะทาง 9 กม.

ที่มารูป : ตำรวจทางหลวง

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินรถ ต้องขออนุญาต โดย

กรณีใช้เส้นทางข้อ 1 ,2 และ 3 ให้ขออนุญาตผ่านตำรวจทางหลวง เพื่อเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาต โดย สามารถสแกน QR Code ดังรูป

กรณีใช้เส้นทางข้อ 4 และ 5 จ.นครสวรรค์ ให้ขอตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

กรณีใช้เส้นทางข้อ 6 และ 7 จ.สระบุรี ให้ขอตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

       สำหรับส่วนผู้ขับรถ ให้ขับรถบรรทุกด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย และไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ไม่เสพสารเสพติดให้โทษ หรือ สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และ ประสาท มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามประเภท หากผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขับรถละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีผู้เสียชีวิต และ ผู้ได้รับบาดเจ็บ กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด

ที่มารูป : กรมการขนส่งทางบก

       และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ ทาง P.I.E Premium Modern Truck ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย และ พบแต่ความสุขใจเย็นฉ่ำไปทั้งครอบครัว

ที่มา : กรมขนส่งทางบก, ตำรวจทางหลวง

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง