การขนส่งด้วยรถบรรทุก

การขนส่งด้วยรถบรรทุก

การขนส่งด้วยรถบรรทุก กับความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเภทของธุรกิจการขนส่ง (Transportation) ที่เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจการค้าขายต่าง ๆ

        อย่างที่ P.I.E Premium Modern Truck ได้เคยพูดถึงเรื่องของ การขนส่ง (Transportation) คืออะไร ไปกันในบทความที่แล้ว จะเห็นได้ว่าการขนส่งนั้นมีด้วยกันอยู่ 5 ประเภทหนึ่งในนั้นก็คือ ประเภทการขนส่งทางบก (Land Transportation) ซึ่งประกอบไปด้วยกัน 3 รูปแบบได้แก่ การขนส่งทางรถไฟ (Railroads)จักรยานยนต์ (Motorcycle) และ การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือ รถบรรทุก (Truck Transportation) และในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าด้วยเรื่องของ การขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Transportation) รวมถึงเรื่องข้อได้เปรียบ และ เสียเปรียบของการขนส่งด้วยรถบรรทุกกัน

        ในปัจจุบันนี้ การขนส่งด้วยเครื่องบิน มีขนาดใหญ่จนสามารถขนสินค้าได้ครั้งละจำนวนมาก และ การขนส่งด้วยเรือ จะบรรทุกและขนสินค้าได้มากกว่า 300,000 ตัน ส่วน การขนส่งด้วยรถไฟ เองก็สามารถบรรทุกสินค้าได้หลายพันตัน แต่นอกเหนือจากขนาดที่ใหญ่ และ การขนสินค้าได้ปริมาณมากแล้วนั้น ความรวดเร็วและการเข้าถึงพื้นที่ และ ชุมชนก็มีความสำคัญ ทำให้ การขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถยนต์ จึงได้ข้อได้เปรียบในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่ และ ชุมชนได้ดีกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ แม้ว่าจะขนส่งไม่ได้ปริมาณที่มากเท่าเครื่องบิน เรือ หรือ รถไฟ แต่ก็ยังได้เปรียบทางเศรษฐกิจในการให้บริการระยะทางสั้นอยู่นั่นเอง

        ในขณะที่เรือ และ รถไฟเองก็มีความได้เปรียบด้านต้นทุน เมื่อต้องการที่จะขนส่งในระยะทางไกล และ ขนปริมาณมาก แต่ก็ยังข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ เช่น การให้บริการของเรือ คือ เส้นทางน้ำต้องมีความลึกพอที่เรือจะเดินทางได้ ส่วนการให้บริการขนส่งของรถไฟเดินไปตามราง และ เครือข่ายรถไฟก็มีจำกัดได้เฉพาะในเส้นทางที่มีรางรถไฟเท่านั้น 

        จึงทำให้รถบรรทุกมีข้อได้เปรียบ ในเรื่องการเดินทางที่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง และ แวะพักระหว่างการเดินทางได้พร้อมยังขนส่งได้ตามเวลาที่ต้องการ มีความยืดหยุ่นสูง ถึงแม้จะขนบรรทุกได้ปริมาณไม่มากเท่าก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นการขนส่งด้วยรถบรรทุกยังมีความสำคัญในการเป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นอย่าง เครื่องบิน เรือ หรือรถไฟที่ไม่สามารถไปต่อถึงจุดหมายได้อีก

        ด้วย การขนส่งด้วยรถยนต์หรือบรรทุก นั้น พัฒนาไปอย่างรวดเร็วหลังจากผ่านสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้น การบรรทุกได้มากขึ้น และ มีความเร็วขึ้น อีกทั้งการพัฒนาการขนส่งด้วยรถยนต์ หรือ บรรทุกมีปัจจัยสำคัญคือ เครือข่ายถนน ที่ประเทศต่าง ๆ มีการลงทุนสร้าง เครือข่ายถนนมากขึ้น และ มีการปรับปรุงถนนตลอดเวลา ทำให้รถยนต์ หรือ บรรทุกเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง จึงมีอัตราเติบโตสูง และ ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันนั่นเอง

ที่มา : www.technosriracha.ac.th

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง