ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 8 ก.ค. 65

ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 8 ก.ค. 65 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ที่จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป จาก ปตท. บางจาก พีที และ เชลล์

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้

       วันนี้ทาง P.I.E Premium Modern Truck จะมาอัปเดต ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ของกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล ที่จะมีผลวันพรุ่งนี้ หรือวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์, บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งราคาตามที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
*จากการอัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 17.00 น.

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โออาร์ : ปตท. (PTT)

แก๊สโซฮอล์ 95                           ราคา 41.55 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95  ราคา 57.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20                        ราคา 40.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85                        ราคา 35.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91                           ราคา 41.28 บาท/ลิตร

เบนซิน 95                                  ราคา 48.96 บาท/ลิตร

ดีเซล B7                                     ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม                            ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20                     ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล                                           ราคา 34.94 บาท/ลิตร

บมจ.บางจากปิโตรเลียม : บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7               ราคา 49.36 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7                               ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S                                     ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S                            ราคา 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95                            ราคา 41.55 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20                          ราคา 40.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85                          ราคา 35.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91                             ราคา 41.28 บาท/ลิตร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) : พีที (PT)

แก๊สโซฮอล์ 95                           ราคา 41.55 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20                        ราคา 40.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91                           ราคา 41.28 บาท/ลิตร

ดีเซล B7                                    ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20                    ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล                                          ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน                                       ราคา 49.46 บาท/ลิตร

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด : เชลล์ (Shell)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20             ราคา 43.74 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91                 ราคา 44.58 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95                ราคา 44.85 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95          ราคา 52.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20                                     ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล                                ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7                          ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล                         ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7                   ราคา 51.69 บาท/ลิตร

       สำหรับรถบรรทุกขนาด 6 ล้อหรือ 10 ล้อ จะสามารถคำนวณปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณที่เราจะต้องเติมได้คร่าว ๆ รวมถึงวิธีการคำนวณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้จากการคำนวณด้วยสูตร ดังนี้

การคำนวณปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณที่จะต้องเติม

ด้วยสูตรการคำนวณหาปริมาตร( กว้าง x ยาว x สูง ) / 1000 หน่วยเป็นเซนติเมตร
ตัวอย่างเช่น รถบรรทุก 10 ล้อ Isuzu Deca จะสามารถวัดขนาดของถัง ได้ดังต่อไปนี้ 
ยาว = 110 เซ็นติเมตร  กว้าง = 63 เซ็นติเมตร สูง = 32 เซ็นติเมตร

จะได้สูตรคำนวณ 63x110x32=221,760/1000= 221 ลิตร หรือเท่ากับ 221 ลิตร เป็นต้น

การคำนวณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ด้วยสูตรการคำนวณอิงจากสถานที่ที่ต้องเดินทางไป-กลับ และจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร) คูณ ราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น สถานที่ สะเดา ระยะทางไป-กลับ 110 กม. ด้วยรถบรรทุก จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เท่ากับ 4 กม./ลิตร จะใช้น้ำมันทั้งหมดจำนวน 27.5 ลิตร  มาจาก 110 กม.  ÷  4 กม.  = 27.5 ลิตร และสมมติให้ราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน คือ 30.71 บาท จะคิดค่าน้ำมันได้ด้วยการนำ จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร) x ราคาน้ำมัน

= 27.5  x 30.71

= 844.52 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ไป-กลับสะเดาประมาณ 844.52  บาท

       ด้วยวิธีการคำนวณแบบง่าย ๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถประมาณถึงได้ขนาดของถังเชื้อเพลิง และปริมาณที่เราจะต้องเติมได้คร่าว ๆ และยังคำนวณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีก และเนื่องจากในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นอยู่ตลอด จำเป็นจะต้องมีการขับรถบรรทุกให้ประหยัดน้ำมันอย่างเท่าที่ทำได้ ทาง P.I.E Premium Modern Truck ก็มีการเขียนบทความเกี่ยวกับขับรถบรรทุกอย่างไรให้ประหยัดน้ำมันไว้แล้วสามารถอ่านและนำไปประยุกต์ได้เช่นเดียวกัน

ติดตามข่าวสาร และ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกได้ที่ : P.I.E. Premium Modern Truck ขายรถบรรทุก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : P.I.E Premium Modern Truck

P.I.E. Premium Modern Truck :: ขายรถบรรทุก

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง